Päivitetty 02.06.2021

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena kemiantekniikka

Opintopisteet

Suoritettu 102 % (244,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Putkisto- ja laitossuunnittelu

Opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot (09/2019 - 12/2019)

Lämmönsiirto ja energiatehokkuus

Harjoittelu 2

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1

Johdantoprojekti

Tekniikan alan ruotsi

Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta

Prosessitekniikan laboratoriotyöt

Prosessien käyttö ja kunnossapito

AutoCAD perusteet 2

Virtaustekniikka prosessiteollisuudessa

Harjoittelu 1

Kemian perusteet ja viestintä

Tehdassuunnitteluprojekti

AutoCAD perusteet

Taseet

Bio- ja kemiantekniikan soveltamisprojekti

Ympäristötekniikka ja lainsäädäntö

Aineiden ominaisuudet

Opinnäytetyö

Reaktiotekniikka

Hiilivetyjen reformointi sähköreaktorissa

Innovaatioprojekti

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Yksikköprosessit

Prosessisuunnittelu

Python-ohjelmointi

Insinöörikemia ja englanti

Prosessien säätötekniikka

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2

Näytä lisää