Päivitetty 09.11.2021

Iisa-Lotta Hämäläinen

Ensihoidon tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Olen 26- vuotias ja kotoisin Savosta. Osaan antaa neuvoja erityisesti opiskeluhyvinvointiin ja yksilölliseen opiskeluun liittyen. Motto: Aina kannattaa kysyä!
Iisa-Lotta Hämäläinen

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Innovaatioprojekti:

Eväsretki- Lasten ruokapassi. Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018.

Tuotettu yhteistyössä Suomen Sydänliitto ry:n kanssa

Aikaisemmat tutkinnot:

Ylioppilastutkinto ja lukion päättötodistus.

Opintopisteet

Suoritettu 90 % (215,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Terveysalan turvallisuus

Lääkehoito 2

Terveyden edistäminen

Asiakaslähtöinen hoitotyö -harjoittelu

Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö

Gerontologinen ja vaikeasti sairaiden hoitotyö

Johtaminen ja yrittäjyys

Kliininen hoitotyö -harjoittelu

Lasten ja nuorten akuutti hoitotyö

Innovaatioprojekti

Akuutti hoitotyö

Opinnäytetyön suunnittelu

Opinnäytetyön toteutus

Päätöksenteko hoitotyössä -harjoittelu

Lääkehoito 1

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Asiantuntijuuden kehittyminen hoitotyössä -harjoittelu

Oppimisen ja opiskelun valmiudet

Asiakaspalvelu ja ohjaus

Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla

Intraosseaaliyhteyden avaaminen

Kliininen hoitotyö

Opinnäytetyön raportointi, hyödyntäminen ja kypsyysnäyte

Hoitotason ensihoito -harjoittelu

Ohjaus hoitotyössä -harjoittelu

Terveysliikunta ja -teknologia

Perustason ensihoito -harjoittelu

Trakeostomoidun potilaan hoitotyö

Päivystyspotilaan hoitotyö

Perustason ensihoito

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät

EKG:n tunnistaminen

Hoitotason ensihoito

Terveyden edistäminen hoitotyössä -harjoittelu

Tehohoito- ja perioperatiivinen hoitotyö

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Ruotsi: Hyvä Englanti: Hyvä Espanja: Keskinkertainen