Päivitetty 23.09.2020

Joonas Jokinen

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Joonas Jokinen

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena automaatiotekniikka

Kirjoilletulopäivä

17.08.2017

Opintopisteet

Suoritettu 86 % (207,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet

Harjoittelu 1

Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet

Mekatroniikka

Ohjelmoinnin perusteet (C++)

Sähköverkot

Sähköasennukset

Innovaatioprojekti

Tuotantoautomaatio

Python-ohjelmointi

SQL-perusteet

Orientaatio insinööriopintoihin

Automaatiosuunnittelu

Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti

Tekniikan alan ruotsi

Harjoittelu 2

Laiteläheinen automaatio

Excel-jatkokurssi

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Alkeet Saksa: Alkeet