Päivitetty 30.04.2020

Teemu Takkavuori

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Teemu Takkavuori

Ota yhteyttä

Kiinnostunut harjoittelupaikasta

Kiinnostunut innovaatioprojektista

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena koneensuunnittelu

Kirjoilletulopäivä

17.08.2017

Opintopisteet

Suoritettu 57 % (138,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Automaation ja mittaustekniikan perusteet

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Harjoittelu 1

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2

Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa

Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt

Tuotteen suunnittelu ja valmistusmenetelmät

Tilastomatematiikka

Statiikka

Energiatekniikan perusteet

Putkisto- ja laitossuunnittelu

Tekniikan alan suomi ja viestintä

Teollisuus- ja teknologiayrityksen toiminta

Johdantoprojekti

Sähkötekniikka ja sähkökoneet

Tietokoneavusteinen valmistus

Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1

Tekniikan alan englanti ja viestintä

Innovaatioprojekti

3D-CAE-jatkokurssi ja tuotetiedon hallinta

Laatutekniikka ja konepajatekniset mittaukset

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen