Päivitetty 30.04.2020

Hanna Lindén

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma

Hanna Lindén

Ota yhteyttä

Kiinnostunut harjoittelupaikasta

Opintojen edistyminen

Aikaisemmat tutkinnot:

Hevostenhoitajan perustutkinto, Ypäjän Hevosopisto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti, elokuva-assistentti, Sataedu

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, Keuda

Opintopisteet

Suoritettu 74 % (155,0/210,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys

Johdanto sosiaalipedagogiikkaan

Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu

Lastensuojelu

Innovaatioprojekti

Aikuissosiaaliohjaus

Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Vammaisuus, pitkäaikaissairaus ja erityiskasvatus

Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka

Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt

Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta

Yksilö- ja yhteisöohjaus

Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet

Oppimisen valmiudet

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet

Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen

Sosiaalipalvelutyö

Mielenterveys ja päihteet

Sosiaalipedagoginen yhteisötyö

Opinnäytetyön suunnittelu

Ihmisen kasvu ja kehitys

2. harjoittelu

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen Saksa: Alkeet