Päivitetty 06.05.2021

Hanna Lindén

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Viimeisen vuoden sosionomiopiskelija.
Hanna Lindén

Ota yhteyttä

Kiinnostunut harjoittelupaikasta

Opintojen edistyminen

Aikaisemmat tutkinnot:

Hevostenhoitajan perustutkinto, Ypäjän Hevosopisto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti, elokuva-assistentti, Sataedu

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, Keuda

Opintopisteet

Suoritettu 100 % (210,0/210,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys

3. harjoittelu

Johdanto sosiaalipedagogiikkaan

Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen

Elämänkulun tukeminen sosiaalipedagogisessa työssä ja 1. harjoittelu

Henkilökohtainen budjetointi: Uusi toimintatapa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ihmislähtöiseen järjestämiseen

Lastensuojelu

Tasapuolisuutta ja laatua kehityskeskusteluun Kehityskeskusteluohjeistuksen laatiminen Lasten Kesä ry:n leirinjohtajille ohjaajien kokemuksia hyödyntäen

Innovaatioprojekti

Aikuissosiaaliohjaus

Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan syventävät opinnot

Vammaisuus, pitkäaikaissairaus ja erityiskasvatus

Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka

Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen

Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyön raportointi ja julkistaminen

Innostaminen yhteisössä

Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta

Yksilö- ja yhteisöohjaus

Vahvistaminen, eettisyys ja työn haasteet

Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu

Oppimisen valmiudet

Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet

Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen

Sosiaalipalvelutyö

Mielenterveys ja päihteet

Sosiaalipedagoginen yhteisötyö

Opinnäytetyön suunnittelu

Ihmisen kasvu ja kehitys

2. harjoittelu

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen Saksa: Alkeet