Päivitetty 07.04.2021

Boris Rimpilä

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Boris Rimpilä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena ajoneuvosuunnittelu

Kirjoilletulopäivä

22.08.2018

Aikaisemmat tutkinnot:

Ajoneuvoasentaja

Lentokoneasentaja

Opintopisteet

Suoritettu 86 % (206,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Konstruktiotekniikka

Harjoittelu 1

Harjoittelu 2

Autosähkötekniikan perusteet

Tekniikan alan englanti ja viestintä

Dynamiikka ja sovellukset

Energiatekniikan perusteet

Ajoneuvotekniikka 2

Ajoneuvokatsastus, MAK

3D-mallintaminen ja CAE

Elektroniikka

Suomi toisena kielenä: työelämän suomi

Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2

Tekniikan alan suomi ja viestintä

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Ajoneuvokatsastus, yleisjakso

Johdantoprojekti

Ajoneuvotekniikka 1

Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi

Innovaatioprojekti

Autosähkötekniikka

Materiaali- ja valmistustekniikka

Ajoneuvomoottorit

Statiikka

Näytä lisää

Kielitaito

Venäjä: Äidinkieli Suomi: Erinomainen Englanti: Erinomainen