Päivitetty 19.02.2021

Dmitri Tsyganok

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

Dmitri Tsyganok

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena mediatekniikka