Päivitetty 15.11.2021

Noora Mustikka

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Noora Mustikka

Ota yhteyttä

Kiinnostunut harjoittelupaikasta

Kliinisen fysiologian, neurofysiologian, isotooppilääketieteen ja kuvantamisen tutkimukset 

 

Kiinnostunut lopputyöstä

Opintojen edistyminen

Projektit:

Potilasturvallisuus laskimoverinäytteenotossa

Aikaisemmat tutkinnot:

Hammastekniikan perustutkinto

Suoritetut opintojaksot:

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

Terveysalan laboratoriotyön harjoittelu 1

Oppimisen ja opiskelun valmiudet

Kemia

Fysiikka ja matematiikka

Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla

Laboratoriotyön menetelmien perusteet

Preanalytiikka

Terveysalan turvallisuus

Asiakaspalvelu ja ohjaus

Immunologia

Näytä lisää