Päivitetty 18.03.2021

Juuli-Maaria Korhonen

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Juuli-Maaria Korhonen

Ota yhteyttä

Kiinnostunut lopputyöstä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena tekstiilisuunnittelu

Aikaisemmat tutkinnot:

Humanististen tieteiden kandidaatti

-pääaineena italian kieli ja kulttuuri

Kielitaito

Italia: Erinomainen Englanti: Hyvä