Päivitetty 08.06.2021

Maija Rautasuo

Maija Rautasuo

Opintojen edistyminen

Aikaisemmat tutkinnot:

Kasvatustieteen maisteri 2018
- Ope Art-linja
- pääaine: kasvatustiede
- sivuaine: musiikkikasvatus