Päivitetty 20.09.2021

Angelika Toivanen

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Angelika Toivanen

Ota yhteyttä

Kiinnostunut harjoittelupaikasta

Markkinointi

Kiinnostunut lopputyöstä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisen pääaineena Digitaalinen markkinointi

Suoritetut opintojaksot:

Suorituksen johtaminen ja kokonaispalkitseminen

Markkinointi

Strategic Marketing Planning

Marketing Tourism

Business French

International Management

Advertising and Promotion

Asiakkuuksien kehittäminen

Tulevaisuuden työyhteisö

Markkinointiprosessin suunnittelu ja toteutus

Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi

Kansantalous

Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstön kehittäminen

Affärssvenska

Liikejuridiikka

Henkilöstöjohtaminen

Opinnäytetyön suunnittelu

Tietotekniikka ja toiminnanohjaus

Liike-elämän viestintä

Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen

Rahoitus

Yritystoiminta

Digitaalinen liiketoiminta

Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa

Markkinoinnin työkalut

Liike-elämän viestintä englanniksi

Markkinoinnin analytiikka

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta

Markkinointiviestintä

Laskentatoimi

Innovaatioprojekti

Englantia markkinoinnin ammattilaisille

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen Venäjä: Keskinkertainen Ranska: Alkeet