Päivitetty 17.10.2020
Emma Heinonen

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena laskentatoimi ja rahoitus

Kirjoilletulopäivä

23.08.2018

Aikaisemmat tutkinnot:

Ylioppilastutkinto, 2005

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2010

Sisustajan perustutkinto, 2015

Opintopisteet

Suoritettu 58 % (121,0/210,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Laskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi

Kansantalous

Tekoälyn perusteet

Markkinointioikeus

Like a Pro! Professional English Communication

Tulevaisuuden työyhteisö

Tietotekniikka ja toiminnanohjaus

Liike-elämän viestintä

Markkinointi

Orientointi ja ammatillisen osaamisen rakentaminen

Yrittäjäminä ja sen kehittäminen

Liikejuridiikka

StartUp Passion MOOC

Innovaatioprojekti

Onnistunut palvelukokemus

Finanssvenska

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta

Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi

Kiertotalouden perusteet

Englannin tehovalmennus

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimus- ja kehittämismenetelmät

Controller-toiminta ja sisäinen valvonta

Rahoitus

Tietotekniikka laskentatoimen ja rahoituksen apuna

Näytä lisää