Päivitetty 10.03.2021

Emilia Antikainen

Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Emilia Antikainen

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisen pääaineena Digitaalinen markkinointi