Päivitetty 03.09.2020

Teemu Ylinärä

Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Teemu Ylinärä

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena ajoneuvosuunnittelu

Kirjoilletulopäivä

22.08.2018

Aikaisemmat tutkinnot:

Ajoneuvoasentajan perustutkinto

Opintopisteet

Suoritettu 70 % (169,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Ajoneuvomoottorit

Johdantoprojekti

Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Materiaali- ja valmistustekniikka

Konstruktiotekniikka

Lujuusoppi

Harjoittelu 1

Autosähkötekniikan perusteet

Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt

Energiatekniikan perusteet

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

Dynamiikka ja sovellukset

Ajoneuvotekniikka 1

Tekniikan alan englanti ja viestintä

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2

Harjoittelu 2

3D-mallintaminen ja CAE

Hydrauliikka ja pneumatiikka

Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Tekniikan alan suomi ja viestintä

Statiikka

Matematiikan lisäkurssi

Talousmatematiikka

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä