Päivitetty 03.09.2020

Laura Ahvenjärvi

Laboratorioanalytiikan tutkinto-ohjelma

Laura Ahvenjärvi

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Suoritetut opintojaksot:

Vesianalyysiprojekti

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Biokemia

Harjoittelu 1

Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1

Fysikaalinen kemia

Kemiallisen analytiikan matematiikka ja fysiikka

Kromatografia

Geenitekniikka

Synteesiprojekti

Kemian perusteet 2

Orgaaninen kemia ja analytiikka

Spektrometria

Johdantoprojekti

Mikrobiologia ja ammatillinen englanti

Analyysin laadunvarmistus ja laitteiden ylläpito

Bakteerin identifiointiprojekti

Tekniikan alan ruotsi

Elintarvike- ja kulutustustavara-analytiikka

Kemian perusteet 1

Biotieteiden perusteet

Näytä lisää