Päivitetty 20.11.2020

Otto Paitsola

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Otto Paitsola

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena XR-design