Vastuut ja tehtävät

  • Ihmiset ja kulttuuri (Metropolian strategiakokonaisuus)

 

  • Yhtiön henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnittelu
  • Yhtiön riskienhallintapolitiikka, riskienhallinta-, turvallisuus ja työsuojeluasioiden ohjaus
  • Henkilöstöjohtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen
  • Osaamisen, työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittäminen
  • Suorituksen johtamisen prosessit ja järjestelmät
  • Kokonaispalkitseminen, palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät
  • Työsuhde- ja työehtosopimusasiat, neuvottelutoiminta ja työmarkkinayhteydet
  • Yhteistoiminta ja vuoropuhelu