Vastuut ja tehtävät

Uravalmennus maahanmuuttajataustaisille osaajille, mukaanlukien Metropolian kansainväliset tutkinto-opiskelijat sekä muut vieraskieliset korkeasti koulutetut osana SIMHE-Metropolian palveluja

Projektit

2019-2021: Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden uraohjauksen mallin työstäminen SIMHE-jatkokehityshankkeessa, ml. työelämäyhteistyön kehittäminen

2019-2020: Uravalmennus ja yritysyhteistyö osana liiketalouden ja ICT-alan korkeakoulututkinnon ulkomailla suorittaneille suunnattua hanketta SIMHE-polku

 

Kiinnostuksen kohteet

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen edistäminen, aikuisten koulutus- ja urapolut, uravalmennus, työelämä- ja yritysyhteistyö, kehitystyö, kulttuurienvälinen viestintä