Päivitetty 08.12.2023

Iida-Sofia Vuori

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Iida-Sofia Vuori

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena graafinen suunnittelu

Opintopisteet

Suoritettu 92 % (221,0/240,0 op)