Päivitetty 13.09.2019

Eija Raatikainen

Yliopettaja

Hyvinvointi

Eija Raatikainen

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Julkaisut

Isacsson, A., Raatikainen, E. & Ekström, M. 2019. Tuhannet tunteet - opiskelijoiden tunnekokemukset korkeakoulussa. Haaga-Helian julkaisut. 

Raatikainen, E.2018. Empatian monet kasvot. Kirja-arvio. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2018. Suomen sosiaalipedagoginen seura. 117-120.

Raatikainen, E.2018. Nuoren identiteetin rakentaminen kohtaamisessa. Teoksessa Rautiola, T. & Ala-Nikkola, E. (toim.) Kohtaa nuori – Kompassi suuntaa hakevan nuoren kohtaamiseen. http://kohtaanuori.metropolia.fi/

Raatikainen, E. 2018. Ohjaavia kysymyksiä nuoren sisäisen motivaation herättämiseksi. Teoksessa Rautiola, T. & Ala-Nikkola, E. (toim.) Kohtaa nuori – Kompassi suuntaa hakevan nuoren kohtaamiseen. http://kohtaanuori.metropolia.fi/

Raatikainen, E. 2018. Vapaaehtoistoiminnasta oppiminen rikastuttaa kaikkia. Teoksessa Mutanen, J., Houni, P., Mäntyvaara, J. & Kantola, M. (toim.) 2018. HYÖTY. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 48.191-208. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166616.pdf

Isacsson, A., Raatikainen, E., Ekström, M. 2017. Transversal skills and emotional intelligence in higher professional education. Submitted 11.11.2017 to Nordic Journal of Vocational Education and Training. http://nordyrk.org/

Raatikainen, E., Rauhala, L.-A. & Mäenpää, S. 2017. Qualified Empathy - a key element for an empowerment professional. Teoksessa Hämäläinen, J. (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2017, vol. 18. 95–104.

Raatikainen, E. & Tast, S. 2017. Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun itsearviointimalli korkeakoulussa. Teoksessa Jouni Tuomi, Katja Joronen ja Annika Huhdanpää (toim.) OIVALTAMISEN ILOA. Osaamisen ydintä etsimässä. 106–114. http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2017-oivaltamisen-iloa.pdf

Raatikainen, E. & Tast, S. 2017. Mentorointimalli opiskelijan tukena vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisessa - Case Metropolia. Teoksessa. Kolme kulmaa opinnollistamiseen. 13–16. Verkkovirta. http://www.e-julkaisu.fi/haaga-helia/kolme_kulmaa/mobile.html#pid=1

Raatikainen, E. & Ahokas, A. 2016. Building a European Professional Identity - Experiences from the Intensive Program. Volume nine of the book series, Innovations in Higher Education Teaching and Learning, Patrick Blessinger, series editor.

Raatikainen, E. & Tast, S. 2016. Sosiaalialan opinnollistettu vapaaehtoistoiminta ja sen itsearviointimalli – Case Metropolia. Teoksessa Opi työssä - Uusia toimintamalleja opintojen aikaisen työn opinnollistamiseen. Verkkovirta. Työn opinnollistamisesta verkostoyhteistyönä, 25. http://www.amkverkkovirta.fi/sites/amkverkkovirta.fi/files/HH_OpiTyossa_verkko.pdf

Raatikainen, E. 2015. Työelämäosaaminen kehittyy vapaaehtoistoiminnassa. Ammattikasvatuksen aikakausikirja. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen. 4/2015.69–74.

Raatikainen, E. 2015. Lujita luottamusta -Asiakassuhteen rakentaminen Sosiaali- ja terveysalalla. Jyväskylä: PS-kustannus. https://www.ps-kustannus.fi/Eija-Raatikainen/Lujita-luottamusta.html

Raatikainen, E. 2014. Nuorten kertomuksia epäluottamuksesta koulussa. Nuorisotutkimus. Nuorisotutkimusseura.3/2014. 47–51.

Manninen, N. & Raatikainen, E. 2014. Learning from Service and Volunteerism. Ideas for the Universities of Applied Sciences. (translation from the original Finnish version: Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan – Ajatuksia ammattikorkeakouluille. Metropolia ammattikorkeakoulu/KAMU - kaveriohjausta maahanmuuttajille hanke 2014.). http://kamu.metropolia.fi/wp-content/uploads/2015/04/KAMU_Learning-Through-Service-and-Volunteerism.pdf

Raatikainen, E. 2014. Kokemuksia yhteisopettajuudesta monialaisella ja monikulttuurisella intensiiviopintojaksolla. Teoksessa Rantala-Nenonen, K. (toim.) Pedagoginen kehittäminen. Rantala-Nenonen (toim.) Pedagoginen kehittäminen. 2014. Uudistavan yhteistoiminnallisen oppimisen tarkastelua ja käytännön kokemuksia 74–94. Metropolia Ammattikorkeakoulu. file:///C:/Users/raate/Downloads/pedagoginen_kehittaminen_mikrokirja_web%20(1).pdf

Raatikainen, E. 2014. Opettajankoulutuksesta kehittämisosaamista. Teoksessa Anttila, Huhtaniska, Leppänen, Nenonen, Nisula, Pirinen, Raatikainen, Rinne, Räsänen ja Soini. Kehittävä ote kantaa ja kannattaa -pedagogisia löytöjä ammattikorkeakoulussa. 121–130. Metropolia Ammattikorkeakoulu. file:///C:/Users/raate/Downloads/kehittava_ote_kantaa_ja_kannattaa_web.pdf

Raatikainen, E.2013. Sosiaalipedagogiikkaa opitaan osana ammattikorkeakouluopintoja Teoksessa Hämäläinen, J. (toim.) Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2013. Suomen sosiaalipedagoginen seura. 137–144.

Raatikainen, E. 2012. Teoksessa Juha Hämäläinen (toim.) Luottamus kouluyhteisön voimavarana. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2012. Suomen sosiaalipedagoginen seura. 53–74.

Raatikainen, E. & Rahikka, A. 2012. Dialogisuus sosiaaliohjaajien täydennyskoulutuksessa. Sosiaalipedagoginen aikakausikirja, vuosikirja 2012. Suomen sosiaalipedagoginen seura.163–168.

Raatikainen, E.2011b. Luottamuksen merkitys koulussa. Tempus. Suomenkielten opettajien liitto ry.

Raatikainen, E. 2011a. Luottamus koulussa: tutkimus yhdeksännen luokan oppilaiden luottamus- ja epäluottamuskertomuksista ja niiden merkityksestä oppilaiden kouluarjessa. Helsinki: Helsingin yliopisto.https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/24546/luottamu.pdf?sequence=1

Mäkinen, P., Raatikainen, E., Rahikka, A. & Saarnio, T. 2009. Sosionomi Ammattina. Helsinki: WSOY.

Kiinnostuksen kohteet

  • sosiaalisen hyvinvoinnin, empatian (QUALIFIED EMPATHY), luottamuksen (TRUST) ja tunteiden ympärille rakentuva hanke-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyö.
  • kansainvälinen hanke-, tutkimus- ja opetusyhteistyö
  • korkeakoulupedagogiikka, osaaminen (opinnollistaminen)
  • vapaaehtoistoiminta (& pedagogiikka)
  • nuorten sosiaalinen hyvinvointi (mm.koulun sosiaalityö)
  • Luottamus (TRUST)