Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Johtamiskoulutuksia (Aalto EE, Psycon)

Kielitaito

Ruotsi: Äidinkieli Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ranska: Keskinkertainen Venäjä: Alkeet Espanja: Alkeet

Julkaisut

1998. Rontu, Heidi. ‘Blandspråksformer hos ett tvåspråkigt barn’. Proceedings of the Seventh Nordic Child Language Symposium, 140-144. Eds. Kaisu Heinänen & Matti Lehtihalmes. Suomen ja Saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja, N:o 13. Oulu: Oulun Yliopisto.
1999. Rontu, Heidi. ‘“Mamma häreko läsa mig?” (Emma 2;8 år) – tvärspråkligt inflytande hos ett tvåspråkigt barn’. Multiple Languages – Multiple Perspectives: Texts on Language Teaching and Linguistic Research. Eds. Päivi Pietilä & Olli-Pekka Salo. AfinLA yearbook. Tampere: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.
2001. Rontu, Heidi. ‘Åtta tvåspråkiga finsk-svenska barn i Åbo – en projektpresentation’. Svenskan i Finland 6, 160-169. Eds. Marianne Nordman, Marianne, Christer Laurén, Siv Björklund & Merja Koskela. Vasa: Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 75.
2003a. Rontu, Heidi.  ’Det tvåspråkiga barnets språkliga identitet – hemmets och familjens roll’. Svenskan i Finland 7. Föredrag vid sjunde sammankomsten för beskrivning av svenskan i Finland, Uleåborg 19-20 april 2002, 191-201. Eds. Irma Sorvali & Paula Rossi. Acta Universitatis Ouluensis. Humaniora B 49. Oulu: University of Oulu.
2003b. Rontu, Heidi.  ’Kodväxling hos en tvåspråkig tvååring’. Folkmålsstudier 42, 133-143. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi.
2004. Rontu, Heidi. ‘Suomalais-suomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä’. Virittäjä 2/2004, 224-240. Helsinki: Kotikielen seura.
2005. Rontu, Heidi. Språkdominans i tidig tvåspråkig utveckling. Barnets kodväxling i kontext. Doctoral thesis in Scandinavian languages. The Faculty of Arts, Åbo Akademi University.
2006a. Rontu, Heidi. ‘The Weaker Language in Infant Bilingualism - in the Bootstraps of Bilingual Socialization’ Eds. Greg Watson & Pekka Hirvonen. Finno-Ugric language contacts, 105-125.  Frankfurt am Main: Lang New York.
2006b. Rontu, Heidi. Codeswitching in an Institutional Media Setting. Ed. Mike Garant. Current Trends in Translation Teaching and Learning, 33 – 42. University of Helsinki. Department of Translation Studies. Helsinki.
2007a. Immonen, Leena & Rontu, Heidi. ”No nii tulkaa pojat syömään” – haastateltavan puhe audiovisuaalisen uutisen rakentajana. Puhe ja kieli, 27:1, 19-33.
2007b. Rontu, Heidi. Codeswitching in Triadic Conversational Situations in Early Bilingualism. International Journal of Bilingualism. Volume 11, Number 4. London: Kingston Press.
2008. Immonen, Leena & Rontu, Heidi. Evaluointi, lähentäminen ja yleistys – miten toimittaja johdattelee haastatteluun. Eds. Mikael Garant, Irmeli Helin & Hilkka Yli-Jokipii. Kieli ja globalisaatio – Language and globalization. Jyväskylä: Publications of the Finnish Association of Applied Linguistics 66, 153–181.
2009. Rontu, Heidi. Negation på två språk. Eds. Kirsten Berg, Kaj Borg, Eva Ingman, Minna Sandelin & Anne-Maj Åberg. En färd i språket. Festskrift till Marketta Sundman på 60-årsdagen den 12 mars 2009. Turku: Turku University, 114-122.
2010. Rontu, Heidi. Kieli teknologiatyössä – diplomi-insinöörejä rekrytoivien yritysten kuvauksia henkilöstön kieli- ja viestintätaitotarpeista. Eds. Niina Nissilä & Nestori Sopinkoski. VAKKI Symposium XXX "Language and Emotions" Publications of the Research Group for the Theory of Translation, LSP and Multilingualism at the University of Vaasa (VAKKI) No. 37, 291-301.
2011. Rontu, Heidi & Swanström, Taija. Språkråd för lärare som undervisar tvåspråkiga elever. Ed. H. Harju-Luukkainen. Språket i fokus. Folkhälsan, 39-44.
2011. Rontu, Heidi & Tuomi, Ulla-Kristiina. Korkeakoulutetut monikielisiä ja aidosti kansainvälisiä? Kieli, koulutus ja yhteiskunta – huhtikuu 2011, Kielikoulutuspoliittinen verkosto.
2011. Tuomi, Ulla-Kristiina & Rontu, Heidi. University Language Centres in Finland – Role and Challenges. APPLES - Journal of Applied Language Studies. Vol. 5:2, 45–50.
2011. Rontu, Heidi. Putting Policies into Practice. European Journal of Language Policy 3.2, 245-255. Liverpool University Press.
2013. Rontu, Heidi & Tuomi, Ulla-Kristiina. The Role of Research in Teaching-oriented Institutions: Case Study of University Language Centres in Finland. Journal of Language Learning in Higher Education 3:2, 324-339. De Gruyter, Mouton.
2015. Rontu, Heidi & Tuomi, Ulla-Kristiina. Language Centre Teachers as Researchers- The Case of Finland. Journal of Language Learning in Higher Education 5:2, 465-480. De Gruyter, Mouton.
2018. Saarinen, Taina & Rontu, Heidi. University language policies: How does Finnish constitutional bilingualism meet the needs for internationalization in English? European Journal of Language Policy 10.1. Liverpool University Press.
2018. Juurakko-Paavola, Taina, Nelson, Mike & Rontu, Heidi. Language teacher perceptions of digital literacy in Finnish higher education. AfinLA year book 2018.
2019. Rontu, Heidi, Tuomi, Ulla-Kristiina, Gekeler Petra, Cristina Perez Guillot & Sabina Schaffner. Focus on management and leadership in language centres: The needs and challenges of a language centre director. Journal of Language Learning in Higher Education 9:2, 351-370. De Guyter.
2021. Saarinen Taina & Rontu, Heidi. What about Swedish? Internationalisation, societal responsibility and national languages in Finnish Higher education. Critical Aspects of Language Policy in Theory and Practice. Apelgren, Britt-Marie, Eriksson, Ann-Marie & Strömberg, Susanne (eds.). Leiden: Brill Publishers.

Kiinnostuksen kohteet

Korkeakoulukoulutuksen jatkuva kehittäminen tavoitteena koulutuksen korkea laatu ja houkuttelevuus, laaja saavutettavuus ja toimiva kestävä kehitys