Päivitetty 28.02.2023

Seppo Törmä

Yliopettaja

Tekniikan tohtori - Tietotekniikka, TKK, 1997.

Diplomi-insinööri - Sähkötekniikka, TKK, 1988.

Ammatillinen opettaja (AmO), Haaga-Helia, 2022.

Tutkintovastaava: Computing in Construction; Teemavastaava: Rakentamisen digitalisaatio
Seppo Törmä

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

Tutkintovastaava: Computing in Construction, kansainvälinen YAMK-tutkinto

Teemavastaava: Rakentamisen digitalisaatio, Tieto-ohjatun rakentamisen innovaatiokeskittymä

Vastuuopettaja: Tietomallikoordinaattorikoulutus (täydennyskoulutus)

Projektit

Digipurku

HereUkraine!

 

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Yliopisto-opetuksen opintokokonaisuus (YOOP), Teknillinen korkeakoulu, 2000. Projekti: Ongelmalähtöinen oppiminen ohjelmoinnin opetuksessa.

Julkaisut

Joaquin Arias, Seppo Törmä, Manuel Carro & Gopal Gupta (2022). Building Information Modeling Using Constraint Logic Programming, TPLP proceedings of ICLP 2022, (accepted for publication). 

Yuan Zheng, Seppo Törmä & Olli Seppänen (2021). A shared ontology suite for digital construction workflow, Automation in Construction, Vol. 132, 103930, ISSN 0926-5805.

Seppo Törmä, Markku Kiviniemi, Rita Lavikka, Spiros Kousouris & Kostas Tsataskis (2020). Towards BIM-Enhanced Renovation Management Tools with Support to Stakeholder Interaction, Sustainable Places 2020. DOI: 10.3390/proceedings2020065015.

Yuan Zheng, Müge Tetik, Seppo Törmä, Antti Peltokorpi & Olli Seppänen (2020). A Shared Ontology for Logistics Information Management in the Construction Industry, 37th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2020), Kitakyshu, Japan. DOI: 10.22260/ISARC2020/0175.

Janakiram Karlapudi, Karsten Menzel, Seppo Törmä, Andrey Hryshchenko & Prathap Valluru, P. (2020). Enhancement of BIM data representation in product-process modelling for building renovation. In IFIP International Conference on Product Lifecycle Management (pp. 738-752). Springer, Cham.

Yuan Zheng, Seppo Törmä & Olli Seppänen (2020). An object-based conceptual model for ICT-based situational awareness of the construction process, EG-ICE 2020 Workshop on Intelligent Computing in Engineering, Berlin.

Seppo Törmä, Pekka Toivola, Markku Kiviniemi, Päivi Puntila, Mikko Lampi, & Teemu Mätäsniemi (2019). Ontology-based sharing of structural health monitoring data. In 20th IABSE Congress New York City 2019: The Evolving Metropolis (pp. 2214-2221). International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE).

Leif Granholm & Seppo Törmä (2019). Using Linked Data to facilitate smooth and effective workflow in a federated model environment.  2019 Workshop on Linked Building Data and Semantic Web Technologies (WSL2019). Gainesville, FL.

Pieter Pauwels, Kris McGlinn, Seppo Törmä, & Jakob Beetz (2018). Linked data. In Building Information Modeling (pp. 181-197). Springer, Cham.

Jyrki Oraskari, Jakob Beetz & Seppo Törmä (2018). Federated Building Models in collaborative AEC/FM settings using IPFS. In International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE 2018). Tampere.

Jyrki Oraskari & Seppo Törmä (2016). Access Control for Web of Building Data: Challenges and Directions, in Symeon Christodoulou and Raimar Scherer (eds.) eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction (ECPPM 2016), ISBN 9781138032804, CRC Press

Nam Vu Hoang & Seppo Törmä (2016). DRUMBEAT Platform – A Web of Building Data Implementation with Backlinking, in Symeon Christodoulou and Raimar Scherer (eds.) eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction (ECPPM 2016), ISBN 9781138032804, CRC Press

Pieter Pauwels, Seppo Törmä, Jakob Beetz, Matthias Weise & Thomas Liebich (2015). Linked data in architecture and construction. Automation in construction, 57(2015), 175-177.

 Jyrki Oraskari & Seppo Törmä (2015). RDF-based signature algorithms for computing differences of IFC models, Automation in Construction, ISSN: 0926-5805 eISSN: 1872-7891.

Seppo Törmä, Web of Building Data - Integrating IFC with the Web of Data, in Ardeshir Mahdavi, Bob Martens, and Raimar Scherer (eds), eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: ECPPM 2014, CRC Press, 2014.

Seppo Törmä, Jere Backman, Markku Kiviniemi, Jukka Aro and Jaakko Nissilä, Three methods for exchanging status information of building elements, in Ardeshir Mahdavi, Bob Martens, and Raimar Scherer (eds), eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction: ECPPM 2014, CRC Press, 2014.

Seppo Törmä, Semantic Linking of Building Information Models, IEEE Seventh International Conference on Semantic Computing (ICSC), 16-18 Sept. 2013, Irvine, CA

Mikko Rinne and Seppo Törmä, Mobile crowdsensing of parking space using geofencing and activity recognition, 10th ITS European Congress, Helsinki, Finland, June 16-19, 2014

Haris Abdullah, Mikko Rinne, Seppo Törmä, and Esko Nuutila: Efficient Matching of SPARQL Subscriptions Using Rete. 27th ACM Symposium on Applied Computing, Trento, 2012.

Ian Oliver, John Howse, Gem Stapleton, Esko Nuutila and Seppo Törmä. Visualizing and Specifying Ontologies using Diagrammatic Logics. Meyer, T. et al (Eds.) Conferences in Research and Practice in Information Technology, Vol. 112, pp. 37-46, Melbourne, 2009.

Irmeli Sinkkonen, Esko Nuutila, and Seppo Törmä. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu (Design of Usable Digital Services, in Finnish). Tietosanoma, Helsinki, 2009.

Esko Nuutila, Seppo Törmä, and Lauri Malmi. PBL and Computer Programming - The Seven Steps Method with Adaptations. Computer Science Education, 2005. Vol. 15, No. 2, pp. 123-142.

Esko Nuutila, Lauri Malmi & Seppo Törmä (2000). Using PBL in teaching basic-level programming. In Innovations in Higher Education 2000 (p. 112). University of Helsinki.

Seppo Törmä (1997). A model for the dynamic planning of industrial projects. Doctoral Thesis, Helsinki University of Technology, Computer Science and Engineering.

Eloranta, E., Syrjänen, M., & Törmä, S. (1990). Knowledge-based tool for manufacturing systems design. Computer Integrated Manufacturing Systems, 3(3), 163-170.

Ora Lassila, Markku Syrjänen & Seppo Törmä (1991). Coordinating mutually dependent decisions in a distributed scheduler. In Advances in Production Management Systems (pp. 257-265). North Holland.

Ora Lassila & Seppo Törmä (1990). Using a distributed frame system to implement distributed problem solvers. In International Working Conference on Cooperating Knowledge Based Systems, Boston.

Kiinnostuksen kohteet

Rakentamisen tietämysgraafit, linkitetty data ja ontologiat | Tiedon visualisointi | Semanttinen yhteentoimivuus ja tietokeskeinen integrointi | Kognitiivisen yhteistyön menetelmät ja työkalut | Kestävä ja ekologinen rakentaminen