Päivitetty 03.02.2023

Sirkku Wahlroos-Kaitila

Yliopettaja

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Vastuualueitani: laulunopetus, laulupedagogiikka, Liedseminaarit, konsertit, näyttämökoulutus ja oopperaproduktiot sekä mestarikurssit ja kansainvälinen yhteistyö
Sirkku Wahlroos-Kaitila

Ota yhteyttä

Kiinnostuksen kohteet

Musiikin ihmeellinen maailma, lauluäänen ulottuvuudet, psykofyysisen instrumentin ideaali toiminta, oman laulajaidentiteetin löytäminen, koulutuksen kehittämisen mahdollisuudet, laulukulttuurin ymmärtämisen lisääminen