Päivitetty 16.09.2020

Juha Pohjola

Lehtori

Medianomi (Mediatuottaminen, YAMK), Artenomi (Muotoilun ja viestinnän koulutusohjelma, AMK),

Media, muotoilu ja konservointi

Juha Pohjola

Ota yhteyttä

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Käsi ja taideteollisuuden erikoisopinnot: Visuaalinen markkinointi ja palvelumuotoilu (Metropolia AMK)
Kuvataidekasvatuksen opintokokonaisuus (TaiK)
Ammatillinen opettaja (JAMK)