Vastuut ja tehtävät

Dialogipäällikkönä edistän dialogia ja yhteistyötä Metropolian strategian suunnassa. Vastaan Metropolia-tasoisten tapahtumien koordinoinnista. Kuulun osallistavan prosessisparrauksen Parru-tiimiin ja autan hyödyntämään osallistavia työtapoja.

Verkostot

ARENEn vaikuttajaviestinnän työryhmä

Luottamus- ja edustustehtävät

Metropolia-säätiön hallitus, varajäsen

Kiinnostuksen kohteet

Viestintä ja vuorovaikutus eri muodoissaan, erityisesti osallistavat menetelmät ja fasilitointi, digin hyödyntäminen viestinnässä ja dialogiin kannustaminen. Olen sujuvasanainen niin kasvokkain kuin tekstien tekijänäkin. Innostun ihmisistä ja teen mielelläni asioita yhdessä. Uuden oppiminen ja  ja uudistuminen kiehtoo, yksi paikka toteuttaa tätä on osallistavan prosessisparrauksen Parru-tiimi.