Päivitetty 20.06.2022

Suvi Hartikainen

Asiantuntija

TKI-hankkeet ja kehittäminen

TKI-hankevalmistelun tuki Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymässä. Rahoitusohjelmaseuranta: Luova Eurooppa, OKM, Interreg CB ja Interreg BSR.
Suvi Hartikainen

Ota yhteyttä

Vastuut ja tehtävät

Toimin TKI-hankkeiden valmistelun tukena ja TKI-palveluiden yhteyshenkilönä Toimiva ihmisten kaupunki -innovaatiokeskittymälle. Lisäksi seuraan erityisesti seuraavia rahoittajia ja rahoitusohjelmia: Luova Eurooppa, OKM, Interreg Central Baltic, Interreg Baltic Sea Region.