Päivitetty 08.05.2020

Minna Elomaa-Krapu

Innovaatiojohtaja

sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja terveystieteiden tohtori

TKI-toiminta

TtT, innovaatiokeskittymän johtaja - Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä monialaisen innovaatioalustan (HyMy-kylä) johtaminen ja kehittäminen.
Minna Elomaa-Krapu

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Julkaisut

Tieteelliset:

1. Elomaa-Krapu M, Kaunonen M,
Åstedt-Kurki P. Volunteer experiences of wartime nursing in
Finland during World War II. Nurs Inq. 2020;00:e12334.
https ://doi.org/10.1111/nin.12334

2. Elomaa-Krapu M., Kaunonen M., Åstedt-Kurki P. 2017.Muistitietotutkimusmenetelmän käyttö hoitotieteellisissä tutkimuksissa - esimerkkinä lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja sota-ajan sairaanhoidosta. Hoitotiede 29, 1 64-74.

3. Elomaa-Krapu M., Kaunonen M., Åstedt-Kurki P. 2016. Ymmärtävä hoitotieteellinen muistitietotutkimus ja tutkimusaineistojen tulkinta. Hoitotiede (28) suppl. 56–65.

4. Elomaa-Krapu M.2015. Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta – Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939–1945. Lectio Praecursoria. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 52 (3), 246–248.

5. Elomaa-Krapu M. 2015. Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta – Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939–1945. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Juvenes Print, Tampere.

 

Ammatilliset:

1. Elomaa-Krapu M., Roman M. &  Vilkuna A-M. 2020.Innovaatiokeskittymien vuosi 2019. AMK-lehti/UAS journal 1/2020. https://uasjournal.fi/1-2020/innovaatiokeskittymien-vuosi-2019/

2. Sulosaari, V.,  Elomaa-Krapu M., Hopia H., Koivunen K., Leinonen R., Liikanen E.,  Penttinen U., Törmänen O., Walta L. & Heikkilä J. 2020. Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa. AMK-lehti/UAS journal 1/2020. https://uasjournal.fi/1-2020/kliinisen-asiantuntijan-ydinkompetenssit/

3.   Elomaa-Krapu.M. 2019.Mentorointimallin rakentaminen HUSin syöpäkeskukselle. Teoksessa. Osallistaen. Heittäytymistarinoita fasilitoijilta. Kaihovirta M, Raivio A-M & Palojärvi H-L. (toim).

4.  Elomaa-Krapu M. Terveyden ja hyvinvoinnin haasteet ratkaistaan rohkeudella ja yhteistyöllä.Hiiltä ja timanttia. Opittajat pedagogiigan rajapinnoilla. Metropolia ammattikorkeakoulun blogi. 7.6.2019.

5. Ehnlund, Christa; Mälkiä, Jaana; Tuominen, Leena; Kolhonen, Vuokko; Elomaa-Krapu, Minna. 2018. Digitaalinen potilasohjaus on osa tämän päivän hoitotyötä. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry. 2/2018. 26-27.

6. Elomaa-Krapu, Minna; Tuominen, Leena; Ruotsalainen, Taru; Kolhonen, Vuokko. 2018. Mentorointimallin rakentaminen fasilitointimenetelmillä Metropolia ammattikorkeakoulun ja HUS HYKS Syöpäkeskuksen yhteistyönä. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry. 2/2018. 20 - 23.

7. Elomaa-Krapu, Minna; Metsälä, Eija; Henner, Anja. 2918. Moniammatillisen yhteistyön merkitys rintasyövän diagnostisessa ketjussa -verkkomateriaali. . Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry. 2/2018. 24 - 25.

8. Peltonen K., Elomaa-Krapu M., Määttä A., Kahala M. & Kananen M. 2017. Nuorten hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen. AMK-lehti/UAS journal. vol. 2/2017. Open Access –julkaisu.

9. Tutkimus lapsuudessa polioon sairastuneiden
kokemuksista on yhteiskunnallisesti merkittävä. Minna Elomaa-Krapu.20018. Suomen Polioliitto ry. https://www.polioliitto.com/file/lapsuudenpolio.html

10. Master’s tason palliatiivisen hoidon asiantuntijoita tarvitaan. Minna Elomaa-Krapu. Masterminds - Maisteriainesta -Ylemmän ammattikorkeakoulutuksen ytimessä Blogi. 15.10.2018.https://blogit.metropolia.fi/masterminds/2018/10/15/masters-tason-palliatiivisen-hoidon-asiantuntijoita-tarvitaan/

11. Naisyhdistyksiä tarvitaan yhtä paljon kuin ennenkin! https://blogit.metropolia.fi/masterminds/2019/02/14/naisyhdistyksia-tarvitaan-yhta-paljon-kuin-ennenkin/

 

Luottamus- ja edustustehtävät

Sosiaali- ja terveysministeriön Innokylän strategisen ryhmän jäsen

Kiinnostuksen kohteet

Innovaatioekosysteemien rakentaminen sosiaali- ja terveysalallle. Vaikuttavien hankesalkkujen johtaminen. Tutkimus.

Tampereen yliopiston post doc tutkija.