Vastuut ja tehtävät

  • Hankkesalkkujen johtaminen ja hankkeiden vaikuttavuus
  • HyMy-kylän konseptointi ja johtaminen
  • Metropolia Proof Healthin konseptointi ja johtaminen

Projektit

Health Proof Helsinki

Julkaisut

Tieteelliset:

1. Elomaa-Krapu M, Kaunonen M,
Åstedt-Kurki P. Volunteer experiences of wartime nursing in
Finland during World War II. Nurs Inq. 2020;00:e12334.
https ://doi.org/10.1111/nin.12334

2. Elomaa-Krapu M., Kaunonen M., Åstedt-Kurki P. 2017.Muistitietotutkimusmenetelmän käyttö hoitotieteellisissä tutkimuksissa - esimerkkinä lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja sota-ajan sairaanhoidosta. Hoitotiede 29, 1 64-74.

3. Elomaa-Krapu M., Kaunonen M., Åstedt-Kurki P. 2016. Ymmärtävä hoitotieteellinen muistitietotutkimus ja tutkimusaineistojen tulkinta. Hoitotiede (28) suppl. 56–65.

4. Elomaa-Krapu M.2015. Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta – Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939–1945. Lectio Praecursoria. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 52 (3), 246–248.

5. Elomaa-Krapu M. 2015. Hoitamisen halusta ja velvollisuuden tunnosta – Lääkintälottien kokemukset koulutuksesta ja hoitotyöstä Suomen sodissa vuosina 1939–1945. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Juvenes Print, Tampere.

Ammatilliset:

Elomaa-Krapu, M. &Vuorijärvi, A. (toim.). 2022. Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-349-7

Elomaa-Krapu M. 2022. Suomi osallistavien digitaalisten sote-palveluiden kärkimaaksi. Teoksessa: Elomaa-Krapu M., Vuorijärvi A. (Toim.). (2022). Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. 10-17. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-349-7

Elomaa-Krapu M. & Raatikainen E. 2022. Vaikuttava hanketoiminta edistää kestävää hyvinvointia – osa 1: mikä ihmeen innovaatiokeskittymä? Tikissä -Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sydämessä. Metropolia ammattikorkakoulun blogi.

Elomaa-Krapu M., Ahlstrand A.& Vehkaperä U.2021. HyMy-kylässä opitaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yhdessä. AMK-lehti / UAS Journal – ammattikorkeakoulujen yhteinen verkkolehti. 3/2021.

Kelo M., Niemi A., Raussi-Lehto E., Rautakorpi L. & Elomaa-Krapu M. 2021. Työelämän haasteita ratkomassa - teoriaa hyödyntäen. Julkaisussa Aino Helariutta, Minna Fred, Helena Kangastie, Maija Merimaa & Seliina Päällysaho (toim.). Avoin TKI-integroitu oppiminen - toteuttamistapoja ja oppimisympäristöjä. Laurea-ammattikorkeakoulu 2021. 52-60.

Elomaa-Krapu M., Vuorijärvi A., Wallin R. (Toim.). 2020. Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-263-6

Elomaa-Krapu M.2020.  Poikkeusolot muovaavat yhteiskuntaa. Katse menneeseen ja tulevaan. Teoksessa: Elomaa-Krapu M., Vuorijärvi A., Wallin R. (Toim.)., (2020). Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. TAITO-sarja, Metropolia Ammattikorkeakoulu. 10-16. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-263-6

Sulosaari V., Elomaa-Krapu M., Heikkilä J., Heikkinen K., Hopia J., Mattila O. & Leinonen R. Kliininen asiantuntija (YAMK) perioperatiivisessa hoitotyössä. Pinsetti 4/2020

Sulosaari V., Elomaa-Krapu M., Heikkilä J., Heikkinen K., Hopia J., Mattila O. & Leinonen R. Kliininen asiantuntija (YAMK) perioperatiivisessa hoitotyössä. Spirium. 3/2020, 34-37.

Elomaa-Krapu M. 2020. Hoitotyön johdon merkittävä rooli toisen maailman sodan jälkeen. Pro Terveys. 2/2020. 10-11.

Elomaa-Krapu M., Roman M. &  Vilkuna A-M. 2020.Innovaatiokeskittymien vuosi 2019. AMK-lehti/UAS journal 1/2020. https://uasjournal.fi/1-2020/innovaatiokeskittymien-vuosi-2019/

Sulosaari, V.,  Elomaa-Krapu M., Hopia H., Koivunen K., Leinonen R., Liikanen E.,  Penttinen U., Törmänen O., Walta L. & Heikkilä J. 2020. Ydinkompetenssit kliinisen asiantuntijan (ylempi AMK) koulutuksessa. AMK-lehti/UAS journal 1/2020. https://uasjournal.fi/1-2020/kliinisen-asiantuntijan-ydinkompetenssit/

Elomaa-Krapu.M. 2019.Mentorointimallin rakentaminen HUSin syöpäkeskukselle. Teoksessa. Osallistaen. Heittäytymistarinoita fasilitoijilta. Kaihovirta M, Raivio A-M & Palojärvi H-L. (toim).

 Elomaa-Krapu M. Terveyden ja hyvinvoinnin haasteet ratkaistaan rohkeudella ja yhteistyöllä.Hiiltä ja timanttia. Opittajat pedagogiigan rajapinnoilla. Metropolia ammattikorkeakoulun blogi. 7.6.2019.

Ehnlund, Christa; Mälkiä, Jaana; Tuominen, Leena; Kolhonen, Vuokko; Elomaa-Krapu, Minna. 2018. Digitaalinen potilasohjaus on osa tämän päivän hoitotyötä. Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry. 2/2018. 26-27.

 

 

 

Luottamus- ja edustustehtävät

  • Sosiaali- ja terveysministeriön Innokylän strategisen ryhmän jäsen.
  • Biodesing johtoryhmän jäsen.

  • Sairaanhoitajaliitto- erityispätevyysarvioitisija

Kiinnostuksen kohteet

Innovaatioekosysteemien ja -alustojen rakentaminen. Innovaatiokulttuurin- ja osaamisen vahvistaminen. Soveltava tutkimus. Tutkimus ja kehittäminen. Muutosjohtaminen. Pedagoginen kehittäminen. Oppimisympäristöt. Liiketoiminnan kehittäminen.

Health Proof Helsinki projektin johtaja

Post doc tutkija Tampereen yliopisto