Päivitetty 14.11.2018

Sirkka Rousu

Yliopettaja

Laillistettu sosiaalityöntekijä ja hallintotieteiden tohtori sekä ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys.

Hyvinvointi

Sirkka Rousu

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

Yliopettaja, projektipäällikkö

Projektit

Toimin Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointihankkeen projektipäällikkönä. http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

Olen aiemmin toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useissa kehittämisprojekteissa, joiden tulokset on koottu julkaisuiksi, kuten LASS0, Harava, LapsiARVI, Perhe-hanke, Kansallinen lastensuojelun kehittämisohjelma, sosiaalipäivystyjärjestelmä jne..

 

Julkaisut

Valikoidut

-        Henkilökohtainen budjetointi - yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin 2018, toimittamani julkaisu sekä useita omia artikkeleita, Metropolia ja hanke

-        Lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa 2018, AATOS-sarjan julkaisu, Metropolia.

-        Tahto tehdä toisin 2018, useita artikkeleita Tietosanoman julkaisussa.

-        Mitä kuuluu 10 -vuotiaalle sosiaalialan ylempi AMK-tutkinnolle 2017, artikkelit sekä Janus-lehdessä että Talentia-lehdessä, yhdessä Sirppa Kinoksen kanssa.

-        Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogin päätoimittaja 2013 -edelleen.

-        Onnistunut työ tekee hyvää. Akaan kaupungin lasten ja perheiden palvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke - kehittämiskonsultointi 2014-2016. Loppuraportti Akaa.fi.

-        Budjettimalli tuo valinnanvapautta 2015. Kauppalehti -artikkeli.

-        Valinnanvapautta henkilökohtaisella budjetoinnilla 2015. Helsingin sanomat-artikkeli.

-        Mun perhe 2014, kulttuurin ja lapsialan toimijoiden yhteistuotanto Pystymetsä Oy:ssä: monialaisen toimijaverkoston kokoaminen, viiden TV-dokumenttielokuvan yhteiskunnallisten teemojen esittelytekstit sekä 19 asiantuntijan videohaastattelujen tuottaminen. www.munperhe.com. Suomen Kulttuurirahaston apuraha käsikirjoitukseen ja verkoston rakentamiseen-

-        KITti -pedagogiikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 2014. Artikkeli yhteisjulkaisussa Katriina Rantala-Nenonen (toim.) 2014. KITtiä kanssa! Uudistavaa yhteistoiminnallista oppimista. Metropolia ammattikorkeakoulu

-        Rousu & Åstedt 2014, Puitekilpailuttaminen aikaansaa tehottomuutta ja lisää kustannuksia lastensuojelupalveluissa. Kuntalehti 2/2014.

-        Hyvinvointialan kolumnisti 2010-2013. Metalliliiton Ahjo-lehti.

-        Lastensuojelija.fi -asiantuntijablogi 2010 ja edelleen.

-        Valtuutettunurmijarvelta.fi -päättäjäblogi 2011 ja edelleen

-        Lastensuojelun vaikuttavuuden seurantamalli kertoo mikä auttaa ja mikä ei, Sosiaalitieto-lehti 10/2012

-        Kuntien lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila 2010. Kuntakyselyn tutkimusraportin käsikirjoitus 2011. Kuntaliitto.

-        Rousu & Mäki-Hokkonen 2011. Rajan lapset -hanke osana EKSOTE:n lasten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen ulkoinen arviointiraportti 2011.

-        Lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminen Mäntsälä-Pornaisten Mustijoen perusturvalle 2011.  Futuriikki-hanke.

-        Onko kunta vain ostaja lastensuojelupalvelujen markkinoilla, Sosiaalitieto-lehti 8/2010.

-        Kehittämisen kehittymisestä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 2010. Teoksessa Pihlajamäki, Kinnunen, Laiho: Tahdolla tuloksia sosiaalialalla. STKL.

-        Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnassa 2009. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi. Kuntaliitto.

-        Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laadinta kunnassa 2009. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu. Kuntaliitto.

-        Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Janus 2/2008.

-        Kunnanvaltuustot linjaavat lastensuojelua. Premissi 3/2008.

-        Lasten ja nuorten hyvinvointi ja lastensuojelu. Teoksessa Sosiaali- ja terveyspalvelut kunnassa, 2008. Opas kuntien luottamushenkilöille. Kuntaliitto.

-        Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Acta 197/2007. Kuntaliitto. Hallintotieteiden tohtorin tutkinnon väitöskirja Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta, johtamistieteiden laitos.

-        Lastensuojelu muuttuvassa palvelu- ja kuntarakenteessa 2006. Kannanotot ja ehdotukset STM:n lastensuojelun kehittämisohjelmalle.

-        Anttila & Rousu & Viirkorpi 2006. Lapsilähtöinen Länsi-Pohja-kumppanuusjohtamisen arviointiraportti.

-        Paavola & Rousu & Laiho 2006. Lapsipolitiikan ajankohtaiskyselyn raportti.

-        Anttila & Rousu & Kinnunen & Vuorijärvi 2005. Onko meillä mahdollisuutta kehittää toisin. Kokemuksia ja arviointia kehittämistyön poluilta. Tapaus Harava 2000-2004.

-        Seudulliset palvelut ja palveluketjut. 2005. Lastensuojelun nykytilaa ja kehityskohteita paikantava raportti STM:n lastensuojelun kehittämisohjelmalle.

-        Holma & Rousu 2005. Lastensuojelun osto- ja myyntikoulu; palvelun hankkijoiden ja tuottajien yhteisen oppimisprosessin toteutus ja sen raportti (8 kk oppimisprosessin pilotointi ja koulutustuote).

-        Anttila & Rousu (toim.) 2004. Haravalla kootut, Suomen Kuntaliiton ja Lastensuojelun Keskusliiton kumppanuushankkeen tulokset kokoava julkaisu.

-        Rousu & Holma. Lasso-hankkeen kolme julkaisua 2004. 1) Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu; 2) Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi; 3) Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta.

-        Rousu & Holma 2003. Lasso-hankkeen julkaisu: Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen.

-        Yhteenveto STM:n hätäkeskus- ja viranomaisradioverkkohankkeiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyöstä 1996-2000. STM 2001:9.

-        Kuntaliiton Lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset. 2000.

-        Rousu & Holma 1999. Laadunhallinnan perusteita lastensuojeluun, toimintamalleja ja työvälineitä kuntien sosiaalitoimistojen laatutyöhön. Kuntaliitto.

Verkostot

Minulla on laajat yhteiskunnalliset verkostot.

Luottamus- ja edustustehtävät

Toimin kotikuntani päätöksentekijänä eri toimielimissä ja valtuutettuna, kunnan omistaman enrgiayhtiön hallituksessa, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuutettuna ja hallituksessa sekä yksilöasioiden jaostossa. Lisäksi olen mukana muutaman järjestön hallituksessa.