Päivitetty 03.01.2021

Sirkka Rousu

Tuntiopettaja

Laillistettu sosiaalityöntekijä ja hallintotieteiden tohtori sekä ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys.

Hyvinvointi

Sirkka Rousu

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

tuntiopettaja 1.1.2021 alk. (yliopettaja 2011-2020 ja projektipäällikkö 2016-2019 Metropolia)

Projektit

Toimin 2016-2020 Avain kansalaisuuteen - henkilökohtainen budjetointihankkeen projektipäällikkönä. http://henkilokohtainenbudjetointi.fi/

Olen aiemmin toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useissa kehittämisprojekteissa, joiden tulokset on koottu julkaisuiksi, kuten LASS0, Harava, LapsiARVI, Perhe-hanke, Kansallinen lastensuojelun kehittämisohjelma, sosiaalipäivystyjärjestelmä jne..

 

Julkaisut

Valikoidut

- Onnistumisen tekijät lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalityössä. TAITO-julkaisu 2020. Metropolia. 

- Ihmislähtöinen henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamalli 2019. Metropolia.

- Henkilökohtainen budjetointi - yksilöllinen ratkaisu asiakkaan tarpeisiin 2018, toimittamani julkaisu sekä useita omia artikkeleita, Metropolia ja hanke

- Lastensuojelu kehittyy monien kulttuurien ristipaineissa 2018, AATOS-sarjan julkaisu, Metropolia.

- Tahto tehdä toisin 2018, useita artikkeleita Tietosanoman julkaisussa.

- Mitä kuuluu 10 -vuotiaalle sosiaalialan ylempi AMK-tutkinnolle 2017, artikkelit sekä Janus-lehdessä että Talentia-lehdessä, yhdessä Sirppa Kinoksen kanssa.

- Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogin päätoimittaja 2013 - 2020.

- Onnistunut työ tekee hyvää. Akaan kaupungin lasten ja perheiden palvelujen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke - kehittämiskonsultointi 2014-2016. Loppuraportti Akaa.fi.

- Budjettimalli tuo valinnanvapautta 2015. Kauppalehti -artikkeli.

- Valinnanvapautta henkilökohtaisella budjetoinnilla 2015. Helsingin sanomat-artikkeli.

- Mun perhe 2014, kulttuurin ja lapsialan toimijoiden yhteistuotanto Pystymetsä Oy:ssä: monialaisen toimijaverkoston kokoaminen, viiden TV-dokumenttielokuvan yhteiskunnallisten teemojen esittelytekstit sekä 19 asiantuntijan videohaastattelujen tuottaminen. www.munperhe.com. Suomen Kulttuurirahaston apuraha käsikirjoitukseen ja verkoston rakentamiseen-

- KITti -pedagogiikkaa ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa 2014. Artikkeli yhteisjulkaisussa Katriina Rantala-Nenonen (toim.) 2014. KITtiä kanssa! Uudistavaa yhteistoiminnallista oppimista. Metropolia ammattikorkeakoulu

- Rousu & Åstedt 2014, Puitekilpailuttaminen aikaansaa tehottomuutta ja lisää kustannuksia lastensuojelupalveluissa. Kuntalehti 2/2014.

- Hyvinvointialan kolumnisti 2010-2013. Metalliliiton Ahjo-lehti.

- Lastensuojelija.fi -asiantuntijablogi 2010 ja edelleen.

- Valtuutettunurmijarvelta.fi -päättäjäblogi 2011 ja edelleen

- Lastensuojelun vaikuttavuuden seurantamalli kertoo mikä auttaa ja mikä ei, Sosiaalitieto-lehti 10/2012

- Kuntien lakisääteinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä hyvinvoinnin ja palveluiden tila 2010. Kuntakyselyn tutkimusraportin käsikirjoitus 2011. Kuntaliitto.

- Rousu & Mäki-Hokkonen 2011. Rajan lapset -hanke osana EKSOTE:n lasten ja perheiden psykososiaalisten palveluiden kehittämistä. Hankkeen ulkoinen arviointiraportti 2011.

- Lastensuojelun vaikuttavuuden seuranta- ja arviointimallin kehittäminen Mäntsälä-Pornaisten Mustijoen perusturvalle 2011.  Futuriikki-hanke.

- Onko kunta vain ostaja lastensuojelupalvelujen markkinoilla, Sosiaalitieto-lehti 8/2010.

- Kehittämisen kehittymisestä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa 2010. Teoksessa Pihlajamäki, Kinnunen, Laiho: Tahdolla tuloksia sosiaalialalla. STKL.

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinta kunnassa 2009. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 2. Suunnitelman seuranta ja arviointi. Kuntaliitto.

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laadinta kunnassa 2009. Opas suunnitelman laadintaan. Osa 1. Suunnitelman valmistelu. Kuntaliitto.

- Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Janus 2/2008.

- Kunnanvaltuustot linjaavat lastensuojelua. Premissi 3/2008.

- Lasten ja nuorten hyvinvointi ja lastensuojelu. Teoksessa Sosiaali- ja terveyspalvelut kunnassa, 2008. Opas kuntien luottamushenkilöille. Kuntaliitto.

- Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa. Näkymätön tuloksellisuus näkyväksi. Acta 197/2007. Kuntaliitto. Hallintotieteiden tohtorin tutkinnon väitöskirja Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta, johtamistieteiden laitos.

- Lastensuojelu muuttuvassa palvelu- ja kuntarakenteessa 2006. Kannanotot ja ehdotukset STM:n lastensuojelun kehittämisohjelmalle.

- Anttila & Rousu & Viirkorpi 2006. Lapsilähtöinen Länsi-Pohja-kumppanuusjohtamisen arviointiraportti.

- Paavola & Rousu & Laiho 2006. Lapsipolitiikan ajankohtaiskyselyn raportti.

- Anttila & Rousu & Kinnunen & Vuorijärvi 2005. Onko meillä mahdollisuutta kehittää toisin. Kokemuksia ja arviointia kehittämistyön poluilta. Tapaus Harava 2000-2004.

- Seudulliset palvelut ja palveluketjut. 2005. Lastensuojelun nykytilaa ja kehityskohteita paikantava raportti STM:n lastensuojelun kehittämisohjelmalle.

- Holma & Rousu 2005. Lastensuojelun osto- ja myyntikoulu; palvelun hankkijoiden ja tuottajien yhteisen oppimisprosessin toteutus ja sen raportti (8 kk oppimisprosessin pilotointi ja koulutustuote).

- Anttila & Rousu (toim.) 2004. Haravalla kootut, Suomen Kuntaliiton ja Lastensuojelun Keskusliiton kumppanuushankkeen tulokset kokoava julkaisu.

- Rousu & Holma. Lasso-hankkeen kolme julkaisua 2004. 1) Lastensuojelupalvelujen kustannukset ja hinnoittelu; 2) Lastensuojelupalvelujen onnistumisen arviointi; 3) Lastensuojelupalvelujen laadunhallinta.

- Rousu & Holma 2003. Lasso-hankkeen julkaisu: Lastensuojelupalvelujen hankinta ja tuottaminen.

- Yhteenveto STM:n hätäkeskus- ja viranomaisradioverkkohankkeiden sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyöstä 1996-2000. STM 2001:9.

- Kuntaliiton Lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset. 2000.

Verkostot

Minulla on laajat yhteiskunnalliset verkostot.

Luottamus- ja edustustehtävät

Toimin kotikuntani päätöksentekijänä eri toimielimissä ja valtuutettuna, kunnan omistaman enrgiayhtiön hallituksessa, sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuutettuna ja hallituksessa sekä yksilöasioiden jaostossa. Lisäksi olen mukana muutaman järjestön hallituksessa.