Päivitetty 11.06.2021

Nea Vänskä

Lehtori

Kuntoutus ja tutkiminen

Toimin Metropoliassa projektipäällikkönä ja lehtorina. Työnkuvaani kuuluu TKI-projektien lisäksi opetus kuntoutuksen YAMK tutkinto-ohjelmassa.
Nea Vänskä

Ota yhteyttä

Puhelin:

Sähköposti:

Nea.Vanska@metropolia.fi

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Projektit

 • Vaikuttavat tavat (VATA)-hankkeen projektipäällikkö 2014- 2015 (OKM:n rahoittama)
 • LOOK-hankkeen (lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa) hanketoimija. Look- hanke on (2014- 2017) kelan rahoittama lasten kuntoutuksen kehittämishanke.
 • Tutkija Omat tavoitteeni- tutkimushankkeessa, joka on Kelan rahoittama tutkimus 2017- 2018. 
 • Tutkija Läheisen ohjaus terapiatyössä- hankkeessa (2018)
 • Kidmove- hanke 2019- 2020. Kansainvälinen Erasmus sports hanke.
 • REcoRDI- hanke 2019- 2022
 • HYTKE - kestävää hyvinvointia yhdessä tutkimalla ja kehittämällä 2021- 2023

Julkaisut

 • Vänskä, Sipari, Jeglinsky, Lehtonen, Kinnunen. (2021) Co-development of the CMAP Book: a tool to
  enhance children’s participation in pediatric rehabilitation. Disability & Rehabilitation.
 • Vänskä N, Sipari S, Haataja L. What Makes Participation Meaningful? Using Photo-Elicitation to Interview Children with Disabilities. Physical & Occupational Therapy In Pediatrics 2020.
 • Sipari S, Vänskä N & Pollari K. (2017). Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5/2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/220550
 • Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Pihlava J. Kuntoutujan omat tavoitteet- tutkimus. GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 20, 2019.       https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306805
 • Vänskä N, Pollari K & Sipari S. Lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistavat kuntoutuksen hyvät käytännöt kirjallisuudessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kelan työpapereita 94. Kela, Helsinki 2016. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/161355/Tyopapereita94.pdf?sequence=1
 • Vänskä N, Sipari S, Pollari K & Huisman A. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa. LOOK-hankkeen arviointiraportti. Helsinki: Kuntoutuksen kehittäminen, Kela 2018. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/240069
 • Sipari S, Vänskä N, Pollari K. Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa – Lapsen Metkut, 2017. Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa – Lapsen edun arviointi (LOOK) -hanke. http://metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut/
 • Salla Sipari ja Nea Vänskä yhteistoiminnassa Lisa Chiarello ja Robert Palisano. Osallistumisen ekologinen arviointi. Käsikirja. Yhteinen arviointi ja suunnittelu lapsen osallistumiseksi merkitykselliseen toimintaan. Käsikirja 

Kiinnostuksen kohteet

 • Tutkimus- ja kehittämistoiminta kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa
 • Osallistuva tutkimuskumppanuus
 • Kestävä hyvinvointi
 • Toimintakyvyn edistäminen
 • International classification of functioning, disabilities and health (ICF- luokitus)
 • Asiakaslähtöiset toimintatavat ja välineet kuten GAS (goal attainment scaling)
 • Lapselle merkityksellinen toiminta kuntoutumisessa, Lapsen Metkut 
 • Osallistumista vahvistavat välineet ja toimintatavat mm. Lapsen osallistumisen ekologinen arviointi

https://blogit.metropolia.fi/rehablogi/

@VanskaNea