Päivitetty 12.01.2021

Simo Mäkelä

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma

IT-taustainen ensihoitaja.
Simo Mäkelä

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena hyvinvointi- ja terveysteknologia

Aikaisemmat tutkinnot:

Ensihoitaja (AMK)

Opintopisteet

Suoritettu 104 % (249,0/240,0 op)