Vastuut ja tehtävät

Asiantuntijan tehtävät kaupallisen tki:n ympärillä, Metropolia Proof Healthin sekä Health Proof Helsinki-projektissa.

Health Proof Helsinki on Metropolian, HUS:n ja Helsingin kaupungin ekosysteemi, joka tarjoaa tutkimusta ja testausta terveysteknologisiin innovaatiohin.

Ota yhteyttä https://www.healthproofhelsinki.fi/

Projektit

Health Proof Helsinki

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Tradenomi (YAMK), Muutosjohtamisen koulutusohjelma meneillään

TKI-projektipäällikkökoulutus

Tradenomi (AMK), johtaminen kansainvälistyvässä liiketoimintaympäristössä

Merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Lähihoitaja

Sihteerin ammattitutkinto

Väestönsuojan hoitajan peruskurssi

Riskien arviointi ja Atex-räjähdysvaaralliset tilat-koulutus

Metropolia Akatemia

Alkusammutuskoulutus

Henkilöturvallisuuskoulutus

Turvallisuus - ja suojelujohdon peruskurssi

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä

Julkaisut

Työturvallisuusohjeistus pienrakennusyritykselle https://www.theseus.fi/handle/10024/495001

Medianäkymiset