Vastuut ja tehtävät

Projektipäällikön tehtävät Health Proof Helsinki-projektissa.

Health Proof Helsinki- projektissa kehitetään kolmen ( Metropolia Amk, HUS & Helsingin kaupunki) kumppanin kesken ekosysteemiä, jossa liitetään kolmen suomalaisen julkisen TKI-toimintaa tukevat palvelut yhteen.

Health Proof Helsinki tarjoaa asiantuntija-arvioita, konseptin validointia, prototyypin valmistusta tuotekehitysprosessiin, koe- ja käytettävyystestauksia kohdeympäristössä, tuotteen validointia referenssimittausta vastaan sekä räätälöityjä palveluja tarpeisiinne.

Projektit

Health Proof Helsinki

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Tradenomi (YAMK), Muutosjohtamisen koulutusohjelma meneillään

Tradenomi (AMK), johtaminen kansainvälistyvässä liiketoimintaympäristössä

Merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Lähihoitaja

Sihteerin ammattitutkinto

Riskien arviointi ja Atex-räjähdysvaaralliset tilat-koulutus

Metropolia Akatemia

Alkusammutuskoulutus

Henkilöturvallisuuskoulutus

Turvallisuus - ja suojelujohdon peruskurssi

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä

Julkaisut

Työturvallisuusohjeistus pienrakennusyritykselle https://www.theseus.fi/handle/10024/495001