Päivitetty 10.03.2021

Kseniia Smirnova

Rakennusarkkitehtuurin tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Kseniia Smirnova

Ota yhteyttä

Opintojen edistyminen

Opintopisteet

Suoritettu 51 % (123,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Rakennusopin perusteet - rakenteet

Projekti 1 johdantoprojekti

Arkkitehtuuri 1

Projekti 3 Rakennussuunnittelu 1

Projekti 4 pientalon suunnittelu

Introduction to Japanese Culture

Suomi toisena kielenä: työelämän suomi

Projekti 6 Korjausrakentaminen 1

Rakennuksen tekniset järjestelmät ja energiatalous

Rakennushanke ja sen ohjaus

Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen

Rakennusopin perusteet - materiaalit

Henkilöbrändäys

Suunnitteluperusteet

Arkkitehtuuri 2

Neuropsykiatrian perusteet

Projekti 8 palvelurakennuksen suunnittelu

Puu ja puurakentaminen

Projekti 2 Rakennussuunnittelun perusteet

Visualisoinnin perusteet

Orientoivat perusopinnot

Projektinhallinta

Tietotekniikka 2

Tietotekniikka 1

Viestintä ja kieliopinnot (ruotsi)

Liikennesuunnittelu

Näytä lisää

Kielitaito

Venäjä: Äidinkieli Suomi: Erinomainen Englanti: Erinomainen Ruotsi: Alkeet