Opintojen edistyminen

Kirjoilletulopäivä

01.08.2021

Opintopisteet

Suoritettu 76 % (160,0/210,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Liiketoiminta Euroopan markkina-alueella

Ranska 1 (A1.1 - A1.2)

Kansantalouden ajankohtaiset kysymykset

Ranska 2 (A1.2 - A2)

Kansantalous

Affärssvenska

IT-työvälineet

Orientaatio liiketalouden opintoihin

Summer Programme - Doing Business in Europe 2022

Vastuulliset toimitusketjut

Ranska 1 (A1.1 - A1.2)

Viestintä urakehityksen tukena

Management of Change

Yritysrahoitus

Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi

Johdon laskentatoimi

Yritysjuridiikka

Markkinointitutkimus

Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa

Organisaatiokäyttäytyminen

Eurooppalainen yritystoiminta ja -juridiikka

International Business Management

Johtamisen perusteet

Toimitusketjun hallinta

Laskentatoimen perusteet

Artificial Intelligence in Business Management

Markkinoinnin strategia ja käytäntö

Markkinointi

Rahoitus

10 Days 100 Challenges

Monialainen innovaatioprojekti

Suomi 2 (A1.2 - A2)

Näytä lisää

Kielitaito

Serbia: Äidinkieli Kroatia: Äidinkieli Ruotsi: Erinomainen Englanti: Erinomainen