Päivitetty 25.05.2023

Opintojen edistyminen

Kirjoilletulopäivä

01.08.2021

Opintopisteet

Suoritettu 76 % (160,0/210,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Markkinointitutkimus

Johtamisen perusteet

Viestintä urakehityksen tukena

Organisaatiokäyttäytyminen

Johdon laskentatoimi

Tutkimusmenetelmät

Asiakaslähtöisen palvelukokemuksen kehittäminen

Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa

Digital Marketing in Modern Business

Toimitusketjun hallinta

Rahoitus

Japanin perusteet

Yritysjuridiikka ja logistiikka

Kansainvälisen kaupan operaatiot

Markkinointi

IT-työvälineet

Orientaatio liiketalouden opintoihin

Globaali poliittinen kansantalous

Japanin jatkokurssi

Kansantalous

Markkinoinnin strategia ja käytäntö

Kansainväliset markkinat ja liiketoimintakäytännöt

Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi

Markkinoinnin työkalut

Kansainväliset strategiat

Brändäys

Affärssvenska

Käytännön japania

HR strategisena kumppanina

10 Days 100 Challenges

Laskentatoimen perusteet

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Japani: Alkeet Ruotsi: Alkeet