Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena graafinen suunnittelu

Aikaisemmat tutkinnot:

Ylioppilastutkinto

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, painotuotanto
  • Media-alan perustutkinto, Mediapalveluiden toteuttaja, julkaisutuotanto

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Alkeet Saksa: Alkeet