Päivitetty 20.02.2024

Tia Tast

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Graafinen suunnittelu Toimin Metropolian Kulttuurialan opiskelijayhdistys Demoni ry:ssä puheenjohtajana ja METKAssa edustajiston varapuheenjohtajana
Tia Tast

Ota yhteyttä

Kiinnostunut harjoittelupaikasta

Olen erittäin kiinnostunut mahdollisuudesta paneutua tarkemmin painotuotteiden tekemiseen tai tuotteiden suunnitteluun. Minua inspiroi suuresti mahdollisuus siitä, että suunnittelemani asia voisi olla käsin kosketeltava tuote.

Myös mahdollisuudet moninaisesta työnkuvasta, jossa ei pääse tylsistymään rutiineihin olisi ihanaa. 

Kiinnostunut lopputyöstä

Kiinnostunut innovaatioprojektista

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena graafinen suunnittelu

Projektit:

Demoni ry:n visuaalisen ilmeen päivitys

Yhtenä isompana itsenäisenä projektina päivitin Metropolian kulttuurialan opiskelijayhdistyksen Demoni ry:n visuaalisen ilmeen. Yhdistyksen ilme modernisoitiin ja annettiin enemmän liikkumavaraa seuraaville viestinnästä vastuussa oleville. Päivitin tunnukset ja suunnittelin uuden, tekstin ja päätunnuksemme yhdistelmän. Tein myös graafisen ohjeiston, jota on helppo hyödyntää Demonin viestinnässä jatkossa.

Demonin uuden ilmeen esittelykansio (drive)

Aikaisemmat tutkinnot:

Ylioppilastutkinto

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, painotuotanto (Painaja)
  • Media-alan perustutkinto, Mediapalveluiden toteuttaja, julkaisutuotanto (Taittaja)
    • Taitaja 2019 SM pronssi (graafinen suunnittelu)
    • EM karsinnat (graafinen suunnittelu)

Opintopisteet

Suoritettu 98 % (235,0/240,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Graafisen suunnittelun ja typografian perusteet

Yrittäjyys

Kuva ja kuvitus

Palvelumuotoilu

Ammatillinen ruotsi

Piirustus, maalaus ja sommittelu

Harjoittelu 1

Harjoittelu 2

Digitaaliset käyttöliittymät

Digipainaminen ja prepress

Visuaaliset käyttöliittymät ja verkkojulkaiseminen

Kirjainmuotoilu

Taidehistoria

Valokuvaus

Liikegrafiikka

Julkaisun ulkoasun suunnittelu

Valokuvaus

Ammatillinen englanti

Visuaalisen viestinnän teoria

Portfolio

Visuaalisen suunnittelun projekti

Monialainen innovaatioprojekti

Graafisen alan trendit

Opiskelu- ja viestintätaidot

Pakkauspainaminen

Tuoteilmeen ja kampanjan suunnittelu

Visuaalinen markkinointiviestintä

Yritysilmeen suunnittelu

Markkinointi ja yritystalous

Markkinointi

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus

Betonitekniikka 1

Opinnäytevalmiudet

Näytä lisää

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Alkeet Saksa: Alkeet