Päivitetty 03.12.2020

Tia Tast

Muotoilun tutkinto-ohjelma

Päivätoteutus

Tia Tast

Opintojen edistyminen

Pääaine / suuntautumisvalinta:

Ammatillisena pääaineena graafinen suunnittelu

Aikaisemmat tutkinnot:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

  • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, painotuotanto
  • Media-alan perustutkinto, Mediapalveluiden toteuttaja, julkaisutuotanto