Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Opetushallinnon tutkinto

Opetus- ja koulutusalan kansainvälisten koulutus- ja kehityskysymysten asiantuntijaohjelma

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

BioDesign Innovation Fellow 2019

Sparkee 

Terveyden ja hyvinvointiratkaisujen myyntikoulutus 2023

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Saksa: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen

Julkaisut

Factors helping pregnant multiparas cope with fear of birth: a qualitative study. Sandström L , Kaunonen M, Klemetti R, Raussi-Lehto E, Aho A-L.Midwifery. Vol.125, 2023.

Direct Ink Writing of Biocompatible Nanocellulose and Chitosan Hydrogels for Implant Mesh Matrices. Ajdary R, Reyes G, Kuula J, Raussi-Lehto E, Mikkola T.S, Kankuri E and Rojas O.J. ACS Polym. Au 2022, 2, 97−107

Bacterial nanocellulose enables auxetic supporting implants. Ajdary R, Abidnejad R, Lehtonen J, Kuula J, Raussi-Lehto E, Kankuri E, Tardy B, Rojas OJ.Carbohydrate Polymers Volume 284, 15 May 2022.

Raussi-Lehto, E., Gissler, M., & Nieminen, H. (2020). Innovaatiot seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluissa. In J. Tuomi (Ed.), Viisaat valinnat - Hedelmällisyyden suojelu (pp. 24-30). (Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja; No. 123). Tampereen ammattikorkeakoulu.

Promote, prevent, influence – The action programme for the promotion of sexual and reproductive health in 2014 – 2020. Klemetti, Reija; Raussi-Lehto, Eija. Discussion paper, THL, 2018. C2

Kuinka hoidan ympärileikattua naista? Kuismanen, Kirsi; Hautala, Johanna; Pietiläinen, Sirkka; Raussi-Lehto, Eija; Jakobsson, Maija. Suomen lääkärilehti, Suomen lääkäriliitto, 2018. A1

Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan. Raussi-Lehto, Eija; Ala-Nikkola, Elina. TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. D6

Huonon ja hyvän sisäilman merkityksiä eri ikäryhmissä. Raussi-Lehto, Eija; Haho, Päivi; Koski, Janni. Julkaisussa: Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan. TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018.D2

Epäterveellisestä sisäilmasta kohti terveellisempää asumista? Tuppurainen, Jarmo; Raussi-Lehto, Eija; Koski, Janni. Julkaisussa: Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan.TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. D2

Hyvä syntymä Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 painopistealueena. Klemetti, Reija; Raussi-Lehto, Eija. Sarja A. Tutkimuksia, TAMKin julkaisuja, 2017.C2

Developing and Testing transferability and feasibility of a Model for Educators Using Simulation-Based Learning A European Collaboration. Bland, Andrew; Boje, Rikke Boos; Hannula, Leena; Hartvigsen, Tiina; Koivisto, Jaana-Maija; Prescott, Stephen; Raussi-Lehto, Eija; Sutton, Andrew. Nurse Education Today 58:25, 2017. A1

Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja. Paananen, Ulla; Pietiläinen, Sirkka; Raussi-Lehto, Eija; Väyrynen, Pirjo; Äimälä, Anna-Mari. Edita, ‎2017.D5

Koulutettu kätilö kanssasi 200 vuotta. Raussi-Lehto, Eija, Ryttyläinen-Korhonen, Katri. Vammalan kirjapaino 2016. D2

Gynekologisen ja raskaana olevan potilaan tutkiminen. Jussi Hänninen, Eija Raussi-Lehto, Katri Ryttyläinen-Korhonen. Teoksessa: Oireista työdiagnoosiin. Sanoma-Pro 2016. D2

Kätilötyö - raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Paananen, Ulla; Pietiläinen, Sirkka; Raussi-Lehto, Eija; Äimälä, Anna-Mari. Edita, 2015. D2

Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Klemetti, Reija; Raussi-Lehto, Eija. Kätilölehti, Suomen kätilöliitto, ‎2014. D1

Raskaudet ja synnytykset Suomessa ja Virossa 1997 - 2011. Gissler, Mika; Raussi-Lehto, Eija; Kalam-Salminen, Ly; Hemminki, Elina. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, ‎2014. A1

Kannusta, kehu ja kosketa - koulutusinterventio kätilöille synnytyksen aikaisesta jatkuvasta tuesta. Kemppainen, Outi; Koski, Pirjo; Raussi-Lehto, Eija
Kätilölehti, Suomen kätilöliitto, ‎2014. D1

Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020. Klemetti, Reija; Raussi-Lehto, Eija. Opas 33, THL, ‎2014. C2

Valmistuvan kätilön ammatillinen osaaminen. Pienimaa, Anna-Kaisa; Raussi-Lehto, Eija
Kätilölehti, Suomen kätilöliitto, ‎2014. D1

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla. Raussi-Lehto, Eija; Gissler, Mika. Kätilölehti, Suomen Kätilöliitto, ‎2014. D1

Simulaatiopedagogiikka uudistaa kätilöiden koulutusta. Hannula, Leena; Rekola, Leena; Raussi-Lehto, Eija; Haho, Päivi. Kätilölehti, Suomen Kätilöliitto, ‎2014. D1

Kätilötyön opiskelijat virtuaalisessa oppimisympäristössä. Raussi-Lehto, Eija, Virtanen, Mari. Kätilölehti, Suomen kätilöliitto, ‎2014. D1

Äitiysneuvolatyö on järjestetty hajanaisesti. Raussi-Lehto, Eija; Gissler, Mika; Rämö, Antti; Klemetti, Reija; Hemminki, Elina. Suomen Lääkärilehti, Suomen lääkäriliitto, ‎2013. A1

Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatyöhön. Opas 29, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013. 

Välilihan leikkaustekniikka ja leikkauksen yhteys välilihan repeämiin. Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Raussi-Lehto, Eija; Mietola-Koivisto, Tarja
Kätilölehti, Suomen Kätilöliitto, ‎2013. D2

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla. Raussi-Lehto, Eija; Gissler, Mika. Kätilölehti, Suomen kätilöliitto, ‎2012. D1

Säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuskoulutus. Raussi-Lehto, Eija; Haapio, Sari. Kätilölehti, Suomen Kätilöliitto, ‎2012. D1

Välilihan repeämien ehkäisty - systemaattinen katsaus välilihan hieronnasta ja välilihan manuaalisista tukemistekniikoista. Ryttyläinen-Korhonen, Katri; Mietola-Koivisto, Tarja; Raussi-Lehto, Eija. Tutkiva Hoitotyö, Suomen sairaanhoitajaliitto, ‎2012. A1