Päivitetty 18.09.2023
Sari Haapio

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

Innovaatiokeskittymän Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut muutosagentti.

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Imetysohjaaja- ja kouluttaja, simulaatio-ohjaajan koulutus

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä

Julkaisut

Väitöskirja

Haapio S. 2017. Synnytysvalmennus kätilötyön interventiona - Ensisynnyttäjien valmennuskokemukset ja valmennuksen vaikuttavuus. Tampereen yliopisto.

Oppikirja

Haapio S, Koski K, Koski P & Paavilainen R. 2009. Perhevalmennus. Edita Publishing, Ws Bookwell Oy, Porvoo.

Haapio S & Pietiläinen S. 2007. Teoksessa: Paananen U-K, Pietiläinen S, Raussi-Lehto E, Väyrynen P & Äimälä A-M (toim.). Kätilötyö. Edita Prima, Helsinki, 201-205.

Ammatillinen artikkeli

Haapio S. 2017. Synnytysvalmennus kätilötyön interventiona. Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor 3/2017, 12-13.

Säännöllisen synnytyksen jälkitarkastuskoulutus. Raussi-Lehto, Eija; Haapio, Sari. Kätilölehti, Suomen Kätilöliitto, ‎2012.

Haapio S. 2009.  Synnytysvalmennus sairaalassa. Kätilölehti - Tidskrift för Barnmorskor 1/2009, 4-5.

Haapio S. 2017. Synnytysvalmennuksen karsiminen lisää synnytyspelkoa. Mediaplanet: Terveenä. http://www.terveena.fi/raskaus/synnytysvalmennuksen-karsiminen-lisaa-synnytyspelkoa.

Tieteellinen artikkeli

Haapio S, Kaunonen M, Arffman M, Åstedt-Kurki P. 2016. Effects of extended childbirth education by midwives on thechildbirth fear of first-time mothers: An RCT. Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Haapio S, Kaunonen M, Arffman M, Åstedt-Kurki P. 2013. Ensisynnyttäjien synnytyspelot raskauden alkuvaiheessa. Hoitotiede 25(3), 160–170.

Haapio S, Tarkka M-T & Mäenpää T. 2008. Synnytysvalmennus sairaalassa -vanhempien kokemuksia asiakaslähtöisestä ohjauksesta. Tutkiva Hoitotyö 6(1), 19-24.

Artikkeli kirjassa

Rouhe H, Saisto T, Riikka T. 2013. Kun synnytys pelottaa. Minerva Kustannus.

Verkostot

HUS-alueen kätilötyöhön liittyvät osastot ja sairaalat