Päivitetty 08.12.2023

Eveliina Korpela

Lehtori

Filosofian tohtori (pääaineena suomen kieli) v. 2007

Aineenopettaja (suomen kieli ja kirjallisuus, suomi toisena ja vieraana kielenä) v. 1999

Hyvinvointi

Opetan sosiaalialan opiskelijoille suomen kieltä ja viestintää, tervetuloa lukemaan Kielikuraattori-blogiani.
Eveliina Korpela

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto v. 2016

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen Saksa: Alkeet

Julkaisut

UUSIN TEOS
Lehtimaja, Inkeri & Korpela, Eveliina & Komppa, Johanna & Kotilainen, Lari & Kurhila, Salla 2023. Monikielisen työyhteisön opas. Helsinki: Alma Talent

Oppikirjat

Korpela, Eveliina & Piekkari, Jouni 2020. Oma suomi 1 - ryhmä lentoon. Opas toiminnalliseen ja ryhmäyttävään kielenoppimiseen. Helsinki: Finn Lectura / Otava.
Korpela, Eveliina & Salmenkangas, Mai (toim.) 2018. Onnistu ohjaajana! Innostavaa oppimista maahanmuuttajaryhmiin. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Kela, Maria &  Korpela, Eveliina & Lankinen, Ninni 2014. Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille. Helsinki: Edita.
Kela, Maria & Korpela, Eveliina 2011. Opettajan käsitekarttaopas. Helsinki: Edita. Sähköinen opettajan kirja Sairaan hyvää suomea -oppikirjan käyttäjän tueksi. E-opas.
Kela, Maria &  Korpela, Eveliina & Lehtinen, Päivi 2010. Sairaan hyvää suomea. Terveysalan suomea maahanmuuttajille. Helsinki: Edita.

Muut oppimateriaalit

Korpela, Eveliina 2020. Tuu mukaan! Sanasto- ja fraasivihko monikielisten liikuntaryhmien ohjaajille. Helsinki: Metropolia & Connext-hanke.
Korpela, Eveliina 2018. Toisto-korteilla voi myös pelata. Teoksessa Huilla, Saara & Lankinen, Ninni (toim.): Toisto-kielioppaan käsikirja. Helsinki: KUA & Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. 23–24.
Korpela, Eveliina 2015–2018. Mukana tuottamassa kehollista, pelillistä ja toiminnallista materiaalia kielen oppimiseen Kepeli-hankkeessa.
Korpela, Eveliina 2015–2016. Mukana kehittämässä Toisto-metodia, joka on yksinkertainen ja tehokas kielen oppimisen työkalu, jonka avulla kielen alkeiden opettelussa päästään nopeasti alkuun.

Toimitetut teokset ja ammatilliset artikkelit
Kansainvälistyminen 2.0 – Kansainvälisen henkilöstön paikallisen kielen oppimisen tukeminen osana korkeakoulujen kielipolitiikkaa
Korpela, Eveliina 2022. Asiantuntija viestii avoimesti. Ohjeita bloggaajalle infodemian aikakaudella. Teoksessa Elomaa-Krapu, Minna & Vuorijärvi, Aino (toim.). Osallistavia ratkaisuja digitaalisiin hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. 129–148.
Korpela, Eveliina 2021. Ryhmä lentoon – lennonohjausta ryhmäyttävään oppimiseen. Teoksessa Tomberg, Marja & Lahdenmaa, Pia (toim.). Ilon kautta – laadusta tinkimättä. Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetuksen päivät 7.–8.10.2021. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu. 33–38.
Hakanen, Satu & Korpela, Eveliina & Mäenpää, Seija & Rantala-Nenonen, Katriina 2020. Sosiaalialan luovat menetelmät läppärillä. Pedagogisia kokeiluja etäopetuksessa. Teoksessa Elomaa-Krapu, Minna & Vuorjärvi, Aino & Wallin, Riikka (toim.). Hyvinvointi ja terveys poikkeusoloissa. Helsinki: Metropolia AMK. 113–127.
Stenberg, Heidi & Hirard, Tiina & Autero, Marianne & Korpela, Eveliina (toim.) 2019. Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille – hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Helsinki: Metropolia AMK.
Korpela, Eveliina & Harjunpää, Katariina & Keinänen, Minna & Somiska, Outi (toim.) 2006. Vuorovaikutus radiossa. Kielen opissa 8. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Kirja-arviot

Korpela, Eveliina 2018. Megatrendi: julkisten hyvinvointialojen tekstualisoituminen. Arvioitu teos Tiililä, Ulla & Karvinen, Kati (toim.): Elämän ja kuoleman tekstit: kirjoittaminen sosiaali- ja hoitotyössä. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2017. Virittäjä 122.
Korpela, Eveliina 2010. Arvostelu kirjasta Keski-Rahkonen, Anna & Lindholm, Camilla & Ruohonen, Johanna & Tapola-Haapala, Maria (toim.). Tutkimusmatkoja äitiyteen. Acatiimi 8/2010.
Korpela, Eveliina 2001. Vuorovaikutuskoulutusta lääkäreille. Kirja-arvostelu kirjasta Sorjonen, M-L & Peräkylä, A. & Eskola, K. (toim.) Keskustelu lääkärin vastaanotolla. Virittäjä 106. 324–327.
Etelämäki, Marja & Korpela, Eveliina & Kurhila, Salla 2001. Eurokonferenssi vuorovaikutuksesta ja kielitieteestä. Toinen osa. Konferenssiarvio. Virittäjä 106. 581–583.

Kielitieteellisiä julkaisuja

Korpela, Eveliina & Lehtimaja, Inkeri 2023. Kielenkäyttäjäprofiilit monikielisen työyhteisön tukena - tutkimuksellinen kehittämistyö kielentutkijan työkaluna. AFinLan vuosikirja.
Korpela, Eveliina 2007. Lektio väitöksessä: Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla. Virittäjä, elektroninen julkaisu.
Korpela, Eveliina 2007. Oireista puhuminen lääkärin vastaanotolla. Väitöskirja. Helsinki: SKS.
Ruusuvuori, Johanna & Lindholm, Camilla & Korpela, Eveliina 2004. Avoimet vai suljetut kysymykset? Haastattelu lääkärin vastaanotolla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol. 41. 336–351.
Korpela, Eveliina 2002. Lapset lääkäreinä ja potilaina. Miten institutionaalisia rooleja ilmaistaan leikissä. Virittäjä 106. 2–34.

Kielikuraattori-blogi vuodesta 2014. Kielikuraattori kirjoittaa kirjoittaa kieleen, vuorovaikutukseen ja (opinnäytetyön) kirjoittamiseen liittyvistä aiheista.
Kirjoituksia myös korkeakoulupedagogiikkaa käsittelevässä blogissa Hiiltä ja timanttia.

Kiinnostuksen kohteet

Opetan mm. työelämän viestintätaitoja, kielellä vaikuttamista, mediakasvatusta, esiintymistaitoja sekä suomea toisena kielenä. Lisäksi ohjaan opiskelijoita opinnäytetyön kirjoittamisprosessissa. Tällä hetkellä työskentelen myös osa-aikaisesti tutkijana Helsingin yliopistossa.