Päivitetty 14.12.2020
Toini Harra

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

2017-2021 COP4HL Communities of Practice for Healthy Lifestyle: External evaluator

Projektit

 2021-2023 Student-run Interdisciplinary Allied Health Digital Practice Centre: Specialist

2020-2023 Building Capacity through Social Innovation towards Improving and Sustaining Health and Well-Being in Communities: Specialist

2019-2021 REcoRDI -Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation: Researcher

2018-2021 6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla: Projektipäällikkö

2018-2021 Developing Student-Run Multidisciplinary Allied Health Practice Center: Projektipäällikkö

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Työnohjaaja ja coach

Kielitaito

Suomi: Erinomainen Ruotsi: Hyvä Englanti: Hyvä

Julkaisut

Paltamaa J, Janhunen E, Matikainen E, Tammelin M, Harra T, Rantakokko M, 2020. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Jyväskylä. Saatavilla myös https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/kuntoutuksen-soveltavan-tutkimuksen-nykytila-ja-tulevaisuuden-tarpeet--jamkjulk290/

Harra T, Hagström S, Lintula L, 2020. Tuote- ja palvelukehitystä eettisesti vakuuttavalla tavalla. Hippa-blogi. Metropolia AMK. Saatavilla https://hippa.metropolia.fi/2020/10/tuote-ja-palvelukehitysta-eettisesti-vakuuttavalla-tavalla 

Lehtonen K, Vänskä N, Helenius S, Harra T, Sipari S, 2020. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus 43, 3, 2020, 6-19.

Harra, Toini 2020. Terapeuttinen yhteistoiminta teoreettisena viitekehyksenä. Teoksessa. Harju, Henna; Shinyella, Tuuli (toim.) Nuoren tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen kuntoutus tuottaa tulosta. NOVAK-hankkeen loppuraportti. Kuntoutusta kehittämässä 18/ 2020. Kela: Helsinki. (7-10).

Naskali, Kirsi & Jämiä, Ville & Harra, Toini & Airaksinen, Kirsi 2020. NOVAK-hankkeen toteutus. Teoksessa. Harju, Henna; Shinyella, Tuuli (toim.) Nuoren tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen kuntoutus tuottaa tulosta. NOVAK-hankkeen loppuraportti. Kuntoutusta kehittämässä 18/ 2020. Kela: Helsinki. (ss. 10-21).

Harra, Toini & Airaksinen, Kirsi 2020. Hankkeessa kehitetyt mallit ja valmennuskonsepti. Teoksessa. Harju, Henna; Shinyella, Tuuli (toim.) Nuoren tarpeisiin vastaava matalan kynnyksen kuntoutus tuottaa tulosta. NOVAK-hankkeen loppuraportti. Kuntoutusta kehittämässä 18/ 2020. Kela: Helsinki. (ss. 21-31).

Rantakokko M, Sipari S, Paltamaa J, Malinen K, Korniloff K, Harra T, Vänskä N, Lehtonen K, 2019. REcoRDI: Monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan vahvistaminen ekosysteemissä. Kuntoutus 42, 3,2019, 44-48. Saatavilla myös https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2020/11/Kuntoutus-3_19-koko-lehti.pdf

Harra T, Lintula L, 2020. Käyttäjälähtöisyys yrityksen kasvun ja kehityksen moottorina. Hippa-blogi, Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://hippa.metropolia.fi/2020/03/kayttajalahtoisyys-yrityksen-kasvun-ja-kehityksen-moottorina/

Harra T, Airaksinen K, 2019. Otetta elämään – miten kuulla nuorta? Tiki-blogi. Metropolia AMK. Saatavilla https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2019/05/07/otetta-elamaan-miten-kuulla-nuorta/

Harra T, Lintula L, 2019. Arkeen kuuluu onnenhetkiä Hippa-blogi, Metropolia AMK. Saatavilla https://hippa.metropolia.fi/2019/05/arkeen-kuuluu-onnenhetkia/

Lintula L, Harra T, 2019 Yhteiskehittelyllä digitaalisia tuotteita palveluasumiseen. Hippa-blogi. Metropolia AMK. Saatavilla https://hippa.metropolia.fi/2019/02/yhteiskehittelylla-digitaalisia-tuotteita-palveluasumiseen/

Harra T, Lintula L, 2018. Arvot ohjaavat käyttäjälähtöistä kehittämistä. Geroblogi, Metropolia AMK. Saatavilla https://blogit.metropolia.fi/geroblogi/2018/11/30/arvot-ohjaavat-kayttajalahtoista-kehittamista/

Harra T, Lintula L, 2018. Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä. Metropolia AMK. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/152144/AATOS_21_2018_harra_lintula.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Harra T, Lintula L, 2018. Käyttäjälähtöisyyttä tarvitaan etäkuntoutuksen kehittämisessä. Rehablogi, Metropolia AMK. https://blogit.metropolia.fi/rehablogi/2018/11/06/kayttajalahtoisyytta-tarvitaan-etakuntoutuksen-kehittamisessa/

Harra T, Järvinen J, 2018. Innovaatiopolkupilotti: Toimintamalli innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi korkeakoulun TKI-toiminnassa. Metropolia AMK. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158685/2018_harra_jarvinen_innovaatiopolkupilotti_TAITO.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Harra T, Mäkinen E, Sipari S, 2017. Hyvää tahtova hyvinvointipalvelujen kehittäjäkumppanuus. Teoksessa: Pohjola, Anneli & Kairala, Maarit & Lyly, Hannu & Niskala, Asta (toim.). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.

Harra T, Holvikivi J, Kiventaus K, Sipari S, 2016. Kuntoutusalan koulutus. Valtakunnallinen selvitys kuntoutusalan koulutuksesta ammattikorkeakouluissa 2015. Metropolia AMK. Saatavilla http://kuntoutusalanselvitys.metropolia.fi/Kuntoutusalan_koulutus_2015.pdf

Harra T, Holvikivi J, Hyrkkänen U, Immonen M, Kiviaho-Tiippana A, Pikkarainen A, Sallinen M, Sihvonen S, 2016. Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen ammattikorkeakouluissa: Dialogityöskentelyn tulokset. Jyväskylän AMK. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113478/Kuntoutusalan%20koulutuksen%20uudistaminen%20ammattikorkeakouluissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Harra T, 2014.Terapeuttinen yhteistoiminta. Asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Saatavilla myös https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61769/Harra_Toini_ActaE_156pdfA.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Harra T, Mäkinen E, Sipari S, 2012. Yhteiskehittelyllä hyvinvointia. Metropolia AMK. Saatavilla myös https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261036/2012_yhteiskehittelylla_hyvinvointia.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Harra T, Mäkinen E, (Toim.) 2012. Korkeakouluopettajuuden uudet nuotit. AATOS-artikkelit 7, Metropolia AMK. Saatavilla myös https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122859/AATOS_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Verkostot

Toimia-verkosto, Vaikeavammaisten toimintakyky

Luottamus- ja edustustehtävät

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) hallituksen varapuheenjohtaja

 

Kiinnostuksen kohteet

Olen kiinnostunut monialaisen ymmärryksen vahvistamisesta sekä innovatiivisten toimintamallien kehittämisestä kansalaisten osallisuuden parantamiseksi yrittäjien, opiskelijoiden, opettajien ja kuntatoimijoiden kanssa tehtävässä yhteistoiminnassa, hyvän elämän ja mielekkään oppimisen mahdollistamiseksi sekä kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen edistämiseksi.

Motto: Parhaat asiat tehdään yhdessä