Päivitetty 03.05.2022
Toini Harra

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

2017-2021 COP4HL Communities of Practice for Healthy Lifestyle: External evaluator

TOIMIA-verkosto. Vaikeavammaisten toimintakyky

Projektit

2021-2024 ECOLAH

2021-2023 HIPPA-Remote. Etäpalvelut tuotekehittäjälle ikäihmisen asumisen tue

2021-2023 Student-run Interdisciplinary Allied Health Digital Practice Centre

2020-2023 SUSWELL

2019-2022 REcoRDI -Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation

2018-2022 Developing Student-Run Multidisciplinary Allied Health Practice Center

2018-2021 6Aika:Hippa-Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Työnohjaaja ja coach

Kielitaito

Suomi: Erinomainen Ruotsi: Hyvä Englanti: Hyvä

Julkaisut

Sipari S, Vänskä N, Lehtonen K, Helenius S, Väisänen S & Harra T, 2022. Osallistuva
tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. Yhdessä muotoutuva toimintakulttuuri. 
Osallistuva tutkimuskumppanuus -malli. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 50. Helsinki.

Pulkkinen M, Harra T, Kaipainen A, Lintula L, 2022. Ikäihmisten osallisuus asumiseen ja arkeen liittyvien digitaalisten tuotteiden ja palvelujen tuotekehityksessä. Geroblogi. Metropolia UAS. Available on: https://blogit.metropolia.fi/geroblogi/2022/01/26/ikaihmisten-osallisuus-asumiseen-ja-arkeen-liittyvien-digitaalisten-tuotteiden-ja-palvelujen-tuotekehityksessa/

Harra T, Henonen S, 2021. Tinderistäkö vauhtia kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan monialaiselle verkostolle? Tikissä-Blogi. Metropolia AMK. Saatavilla: https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2021/01/21/tinderistako-vauhtia-kuntoutuksen-tutkimus-ja-kehittamistoiminnan-monialaiselle-verkostolle/ 

Paltamaa J, Janhunen E, Matikainen E, Tammelin M, Harra T, Rantakokko M, 2020. Kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen nykytila ja tulevaisuuden tarpeet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Jyväskylä. Saatavilla myös https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/kuntoutuksen-soveltavan-tutkimuksen-nykytila-ja-tulevaisuuden-tarpeet--jamkjulk290/

Harra T, Hagström S, Lintula L, 2020. Tuote- ja palvelukehitystä eettisesti vakuuttavalla tavalla. Hippa-blogi. Metropolia AMK. Saatavilla https://hippa.metropolia.fi/2020/10/tuote-ja-palvelukehitysta-eettisesti-vakuuttavalla-tavalla. 

Lehtonen K, Vänskä N, Helenius S, Harra T, Sipari S, 2020. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksen soveltavassa tutkimuksessa. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus 43, 3, 2020, 6-19.

Rantakokko M, Sipari S, Paltamaa J, Malinen K, Korniloff K, Harra T, Vänskä N, Lehtonen K, 2019. REcoRDI: Monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimustoiminnan vahvistaminen ekosysteemissä. Kuntoutus 42, 3,2019, 44-48. Saatavilla myös https://kuntoutussaatio.fi/assets/files/2020/11/Kuntoutus-3_19-koko-lehti.pdf

Harra T, Lintula L, 2020. Käyttäjälähtöisyys yrityksen kasvun ja kehityksen moottorina. Hippa-blogi, Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://hippa.metropolia.fi/2020/03/kayttajalahtoisyys-yrityksen-kasvun-ja-kehityksen-moottorina/

Harra T, Airaksinen K, 2019. Otetta elämään – miten kuulla nuorta? Tiki-blogi. Metropolia AMK. Saatavilla https://blogit.metropolia.fi/tikissa/2019/05/07/otetta-elamaan-miten-kuulla-nuorta/

Harra T, Lintula L, 2019. Arkeen kuuluu onnenhetkiä Hippa-blogi, Metropolia AMK. Saatavilla https://hippa.metropolia.fi/2019/05/arkeen-kuuluu-onnenhetkia/

Lintula L, Harra T, 2019 Yhteiskehittelyllä digitaalisia tuotteita palveluasumiseen. Hippa-blogi. Metropolia AMK. Saatavilla https://hippa.metropolia.fi/2019/02/yhteiskehittelylla-digitaalisia-tuotteita-palveluasumiseen/

Harra T, Lintula L, 2018. Arvot ohjaavat käyttäjälähtöistä kehittämistä. Geroblogi, Metropolia AMK. Saatavilla https://blogit.metropolia.fi/geroblogi/2018/11/30/arvot-ohjaavat-kayttajalahtoista-kehittamista/

Harra T, Lintula L, 2018. Käyttäjälähtöisyys älykkään palveluasumisen kehittämisessä. Metropolia AMK. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/152144/AATOS_21_2018_harra_lintula.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Harra T, Lintula L, 2018. Käyttäjälähtöisyyttä tarvitaan etäkuntoutuksen kehittämisessä. Rehablogi, Metropolia AMK. https://blogit.metropolia.fi/rehablogi/2018/11/06/kayttajalahtoisyytta-tarvitaan-etakuntoutuksen-kehittamisessa/

Harra T, Järvinen J, 2018. Innovaatiopolkupilotti: Toimintamalli innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseksi korkeakoulun TKI-toiminnassa. Metropolia AMK. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/158685/2018_harra_jarvinen_innovaatiopolkupilotti_TAITO.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Harra T, Mäkinen E, Sipari S, 2017. Hyvää tahtova hyvinvointipalvelujen kehittäjäkumppanuus. Teoksessa: Pohjola, Anneli & Kairala, Maarit & Lyly, Hannu & Niskala, Asta (toim.). Asiakkaasta kehittäjäksi ja vaikuttajaksi. Asiakkaiden osallisuuden muutos sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tampere: Vastapaino.

Harra T, Holvikivi J, Kiventaus K, Sipari S, 2016. Kuntoutusalan koulutus. Valtakunnallinen selvitys kuntoutusalan koulutuksesta ammattikorkeakouluissa 2015. Metropolia AMK. Saatavilla http://kuntoutusalanselvitys.metropolia.fi/Kuntoutusalan_koulutus_2015.pdf

Harra T, Holvikivi J, Hyrkkänen U, Immonen M, Kiviaho-Tiippana A, Pikkarainen A, Sallinen M, Sihvonen S, 2016. Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen ammattikorkeakouluissa: Dialogityöskentelyn tulokset. Jyväskylän AMK. Saatavilla https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113478/Kuntoutusalan%20koulutuksen%20uudistaminen%20ammattikorkeakouluissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Harra T, 2014.Terapeuttinen yhteistoiminta. Asiakkaan osallistumisen mahdollistaminen toimintaterapiassa. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Saatavilla myös https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61769/Harra_Toini_ActaE_156pdfA.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

Harra T, Mäkinen E, (Toim.) 2012. Korkeakouluopettajuuden uudet nuotit. AATOS-artikkelit 7, Metropolia AMK. Saatavilla myös https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/122859/AATOS_7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Verkostot

ISOT-verkosto
Toimia-verkosto

Luottamus- ja edustustehtävät

2022 -Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) hallituksen puheenjohtaja

 

Kiinnostuksen kohteet

Olen kiinnostunut kompleksisista haasteista, kuten väestön ikääntyminen, hyvinvointi ja digitalisaatio. Haluan lisätä ymmärrystä ja kansalaisten mahdollisuuksia elää hyvää elämää ja toimia mielekkäällä tavalla. Siksi edistän innovatiivisten ratkaisujen poikkitieteellistä kehittämistä ja osallistuvaa tutkimusta yhdessä kansalaisten, opiskelijoiden, tutkijoiden ja ammattilaisten sekä kuntien kanssa.

 

Motto: Parhaat asiat tehdään yhdessä