Päivitetty 24.10.2022

Hanna-Maija Aarnio

Lehtori

Olen koulutukseltani Musiikkipedagogi AMK (pääaine varhaisiän musiikkikasvatus) ja Musiikin maisteri (pääaine musiikkikasvatus)

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Musiikkikasvatuksen lehtori Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö, musiikin tutkinto-ohjelma
Hanna-Maija Aarnio

Kiinnostuksen kohteet

 • Musiikkikasvatus
 • Musiikkipedagogiikka
 • Taiteen soveltava käyttö
 • Kulttuurihyvinvointi
 • Yhteisömuusikko
 • Lastenmusiikki
 • Lastenkulttuuri
 • Taide
 • Kehitystyö
 • Hanketyö
 • Varhaiskasvatus