Vastuut ja tehtävät

Hyvinvointi- ja terveyskylän kehittäminen, monialaisuustiimin jäsen.

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opinnäytetyön koordinaattori

Projektipäällikkö (2018-2020) Opetushallituksen rahoittamassa kansainvälisessä hankkeessa The common risk factor approach: Developing an international e-learning course for oral hygiene students in Finland and Japan

Projektit

Digital Student-run (2019-->)

The common risk factor approach: Developing an international e-learning course for oral hygiene students in Finland and Japan (2018-2020).

Sote-silta -Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku (2018-2021)

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Kasvatustieteen maisteri

Suuhygienisti (AMK)

Pedagogiset opinnot 60 op

Johtamisen tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kehitysmaatutkimuksen perus- ja aineopinnot 60op

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Keskinkertainen Venäjä: Alkeet

Julkaisut

Hartikainen, K. & Pakarinen, S. & Vuorijärvi, A. (2023). Miten vahvistaa monialaista yhteistyöosaamista sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa? Matkalla monialaisuuteen 2/2. Metropolia Ammattikorkeakoulun Sotemuotoilijat-blogi. Blogiin tästä

Pakarinen S. & Raatikainen E. (2022). Myötäelävä kohtaaminen varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. K. Hartikainen, A. Vuorijärvi, S. Pakarinen & M. Elomaa-Krapu (Toim.), Monialaisten ratkaisujen työkirja sosiaali-ja terveysalan asiakastyöhön, (76–83). Metropolia ammattikorkeakoulu. työkirjaan tästä

Pakarinen ym. (2022). Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in the Treatment of Stable Chronic Periodontitis (HOPE-CP)—Three-Month Interim Results. Dentistry Journal. 2022; 10(11):206 artikkeliin tästä

Wasenius, E. & Rautiola, T. & Pakarinen. S. (2021). Oppeja HyMy-kylästä 1: terveiset monialaisuustiimiltä. Podcast. Kuuntele Podcast tästä

 

Verkostot

Alumniverkostot Metropoliassa ja Helsingin yliopistossa

Alumniverkostot SAMOK ry:ssä ja METKA opiskelijakunnassa

Pääkaupunkiseudun yksityisen-ja julkisen sektorin suun terveydenhuollon verkostot

Kiinnostuksen kohteet

Erityisesti kiinnostaa: Oppimisen prosessit, opinnäytetyöprosessi, opiskelijoiden motivointi, kliininen ohjaustyö, terveyden edistäminen, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot, ideoiminen ja uuden ennakointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainvälisyys ja moniammatillinen ja monialainen yhteistyö