Vastuut ja tehtävät

Hyvinvointi- ja terveyskylän kehittäminen, monialaisuustiimin jäsen.

Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman opinnäytetyön koordinaattori

Projektipäällikkö (2018-2020) Opetushallituksen rahoittamassa kansainvälisessä hankkeessa The common risk factor approach: Developing an international e-learning course for oral hygiene students in Finland and Japan

Projektit

Digital Student-run (2019-->)

The common risk factor approach: Developing an international e-learning course for oral hygiene students in Finland and Japan (2018-2020).

Sote-silta -Korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku (2018-2021)

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Kasvatustieteen maisteri

Suuhygienisti (AMK)

Pedagogiset opinnot 60 op

Johtamisen tutkimuksen perusopinnot 25 op

Kehitysmaatutkimuksen perus- ja aineopinnot 60op

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Keskinkertainen Venäjä: Alkeet

Julkaisut

Ahokas, A. & Pakarinen,S. (2019). 80+20= Vähintään 20 hammasta 80-vuotiaana. Geroblogi. Metropolia. Saatavilla verkossa: geroblogiin tästä

Ahokas, A., Pakarinen,S., Iga, H., Hinode,D.,  Rodis, O.M.M. & Fukui,M. ym. (2020). Common Risk Factor Approach as a Tool to Promote Oral Health care. Tikissä Blogi. Metropolia. Saatavilla verkossa:Common risk factor approach

Wasenius, E. & Rautiola, T. & Pakarinen. S. (2021). Oppeja HyMy-kylästä 1: terveiset monialaisuustiimiltä. Podcast. Kuuntele Podcast tästä

 

Verkostot

Alumniverkostot Metropoliassa ja Helsingin yliopistossa

Alumniverkostot SAMOK ry:ssä ja METKA opiskelijakunnassa

Pääkaupunkiseudun yksityisen-ja julkisen sektorin suun terveydenhuollon verkostot

Kiinnostuksen kohteet

Erityisesti kiinnostaa: Oppimisen prosessit, opinnäytetyöprosessi, opiskelijoiden motivointi, kliininen ohjaustyö, terveyden edistäminen, asiakaspalvelu, vuorovaikutustaidot, ideoiminen ja uuden ennakointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainvälisyys ja moniammatillinen ja monialainen yhteistyö