Päivitetty 29.08.2022

Anu Iivanainen

Asiantuntija

Projektin valmisteluvaiheen palvelut

TKI-hankevalmistelun tuki Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymässä. Rahoitusohjelmaseuranta: ESR+, STM, Kela ja AMIF.
Anu Iivanainen

Ota yhteyttä

Vastuut ja tehtävät

Toimin hankevalmistelun tukena ja yhteyshenkilönä Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymässä.

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Alkeet Espanja: Alkeet Saksa: Alkeet