Päivitetty 16.12.2020

Hannele Hokkanen

Lehtori

Terveys

"Innostun Innovaatioprojekteista ja koen, että monialainen työskentely lisää osaamista kehittämistyössä. Gerontologisen hoitotyön kehittäminen koen tärkeksi"
Hannele Hokkanen

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

Innovaatioprojekti koordinaattori (sairaanhoitajat, ensihoitajat)

Metropolian MINNO kordinaattori ryhmän jäsen

Gerontologisen hoitotyön tiimi

IIkäosaamisen monialainen asiantuntijaryhmän jäsen

Innovaatiokeskittymässä Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut: HyMy kylä, Seniori tiimin jäsen

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Keskinkertainen

Julkaisut

Ahola, S. Harra, T., Hokkanen, H. et al. 2012. Potilaan toimintakyvyn edistäminen:aktivoivaan arkea ja aitoa monialaisuutta. Teoksessa (toim) Reijonen M. et all. Yhteiset asiakkaat. Ammattikorkeakoulu ja sairaala kehittäjäkumppaneina. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja Taito -työelämäkirjat.

Hinkkanen, L. & Hokkanen, H. 2012. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja sen haasteet nuorisoasteen sairaanhoitajakoulutuksessa. Teoksessa Lintula, L. (toim.) Monta polkua osaamiseen. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisusarja Taito -työelämäkirjat.

Hokkanen, H., Häggman-Laitila, A. & Eriksson, E. 2006. Kotona asuvien iäkkäiden ihmisten voimavarat ja niiden tukeminen -katsaus tutkimuskirjallisuuteen. Gerontologia 20, 13-21

Hokkanen, H., Eriksson, E., Ahonen, O. & Salanterä, S. 2004. Adolescents with cancer: Experience of life and how it could be made easier. Cancer NursingTM, Vol. 27, No.4; 325-335.

Hokkanen, H., Eriksson, E., Hupli, M., Antila, M-L.& Ruotsalainen, T. 2002. Opiskelun alkuvaiheessa olevien sairaanhoidon opiskelijoiden hoitotyön päätöksenteon oppiminen. Hoitotiede 14 (2), 51-63.

 

Verkostot

Idän verkosto (Helsingin kaupunki)

Muistiystävällinen Vuosaari -verkosto

Helsingin Alzheimer yhdistys

Vanhustyön verkostoja eri organisaatioissa ja järjestöissä

Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

 

 

 

Jäsenyydet

Akuutti geriatrian yhdistys (SAGY )

Societas Gerontolo

gica Fennican (SGF)

Sairaanhoitaja liitto

Hoitotieteen tutkimus seura ry

Suomen muistiasiantuntijat ry

Kiinnostuksen kohteet

Kiinnostukseni kohteena on monialainen yhteistyö ja  kehittäminen, erityisesti MINNO projekteissa.

Iäkkäiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja gerontologinen hoitotyö monialaisena yhteistyönä ovat myös kiinnostukseni kohteita.