Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Hyvä Ruotsi: Keskinkertainen Espanja: Alkeet

Julkaisut

Kansainvälisyyttä jaetusta simulaatiosta ja virtuaalivaihdosta. 4/2022. UAS Journal. Janni Koski & Sanna-Mari Manninen.

Kokemuksia Erasmus+ -opettajavaihdosta Malawissa. 5/22. Kätilölehti.

Kätilöopettajat Malawissa opettajavaihdossa. Janni Koski & Sanna-mari Manninen. 30.8.2022. Metropolia blogi: Kätilökouluttaja - the Voice of Midwifery.

Kommunikaatiotaitoja ja tiimityöskentelyä simuaaltio-opetuksella. Janni Koski & Eija Raussi-Lehto. 11.4.2019. Metropolia blogi: Kätilökouluttaja - the Voice of Midwifery.

Synnytys sairaalan ulkopuolella - koulutuksella moniammatilliseen yhteistyöhön. Janni Koski & Eija Raussi-Lehto. 17.2.2019. Metropolia blogi: Kätilökouluttaja - the Voice of Midwifery.

Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan. Raussi-Lehto, Eija; Ala-Nikkola, Elina. TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. D6

Huonon ja hyvän sisäilman merkityksiä eri ikäryhmissä. Raussi-Lehto, Eija; Haho, Päivi; Koski, Janni. Julkaisussa: Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan. TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018.D2

Epäterveellisestä sisäilmasta kohti terveellisempää asumista? Tuppurainen, Jarmo; Raussi-Lehto, Eija; Koski, Janni. Julkaisussa: Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan.TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. D2

Terveydenhuollossa tapahtuvan simulaatiokoulutuksen yhteys lääkärien ja kätilöiden kommunikaatiotaitoihin ja tiimityöskentelyyn. Janni Koski, Pro gradu -tutkielma. 2017.