Kielitaito

Englanti: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen Espanja: Alkeet

Julkaisut

Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan. Raussi-Lehto, Eija; Ala-Nikkola, Elina. TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. D6

Huonon ja hyvän sisäilman merkityksiä eri ikäryhmissä. Raussi-Lehto, Eija; Haho, Päivi; Koski, Janni. Julkaisussa: Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan. TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018.D2

Epäterveellisestä sisäilmasta kohti terveellisempää asumista? Tuppurainen, Jarmo; Raussi-Lehto, Eija; Koski, Janni. Julkaisussa: Kohti älykästä ilmanvaihtoa Näkökulmia ja ratkaisuja parempaan sisäilmaan.TAITO-työelämäkirjat, Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018. D2

Terveydenhuollossa tapahtuvan simulaatiokoulutuksen yhteys lääkärien ja kätilöiden kommunikaatiotaitoihin ja tiimityöskentelyyn. Janni Koski, Pro gradu -tutkielma. 2017.