Opintojen edistyminen

Kirjoilletulopäivä

17.08.2020

Opintopisteet

Suoritettu 83 % (175,0/210,0 op)

Suoritetut opintojaksot:

Vastuulliset toimitusketjut

Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät

Johtamisen perusteet

IT-työvälineet

Liike-elämän viestintä globaalissa maailmassa

Opinnäytetyön suunnittelu

Strateginen hankintatoimi

Kansantalouden ajankohtaiset kysymykset

Markkinointi

Kansainväliset markkinat ja liiketoimintakäytännöt

Business Intelligence and Reporting

Viestintä urakehityksen tukena

Organisaatiokäyttäytyminen

10 Days 100 Challenges

Kansainväliset strategiat

Globaali poliittinen kansantalous

Saksa 1 (A1.1 - A1.2)

Toimitusketjun hallinta

Yritysjuridiikka ja logistiikka

Operaatioiden johtaminen

Ostotoiminta ja materiaalien hallinta

Verkkokauppa ja jakelu

Laskentatoimen perusteet

Kansainvälisen kaupan operaatiot

Kestävä rahoitus

Affärssvenska

Kansantalous

Tutkimusmenetelmät

Orientaatio liiketalouden opintoihin

Toimitusketjun hallinnan strategiat ja trendit

Saksa 2 (A1.2 - A2)

Suomalainen liiketoimintaympäristö

Rahoitus

Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analyysi

Johdon laskentatoimi

Näytä lisää

Kielitaito

Amhara: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Suomi: Hyvä