Päivitetty 18.11.2020

Susanna Näreaho

Erityisasiantuntija

FT (ympäristötekniikka), FL (ympäristötieteet), FM (ympäristötieteet)

Dosentti (2005 - 2010) Teknillinen korkeakoulu, prosessiteollisuuden ympäristötekniikka

TKI-toiminta

Susanna Näreaho

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4070, 00079 Metropolia

Kampus:

Karaportti 2, 02610 Espoo

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

Vaikuttamistyö erilaisten tiede- ja korkeakoulupoliittisten ryhmien kautta

Uusien toimintamallien, laadun- ja riskinhallinnan, yhteisten toimintatapojen ja prosessien kehitys, erityisesti TKI-toiminnan vaikuttavuuteen, eettisyyteen ja avoimuuteen liittyen

Projektit

Amkien avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Sertifioitu prosessijohtaja

Johtamiskoulutuksia

Tutkimusetiikan tukihenkilökoulutus

Julkaisut

ORCiD: 0000-0002-1015-9176

Tieteelliset

Huber, M.M., Korhonen, S., Ternes, T.A. and von Gunten, U., 2005. Oxidation of pharmaceuticals during water treatment with chlorine dioxide. Water Research vol. 39, pp. 3607-3617.

Matilainen, A., Lindqvist, N., Korhonen, S., and Tuhkanen, T., 2002. Removal of NOM in the Different Stages of the Water Treatment Process. Environmental International vol. 28 pp. 457 – 465.

Haapea, P., Korhonen, S. and Tuhkanen, T., 2002. Treatability of Industrial Landfill Leachates by Chemical and Biological Methods: Ozonation, Ozonation + Hydrogen Peroxide, Hydrogen Peroxide and biological Post-Treatment for Ozonated Water. Ozone Science & Engineering, vol. 24, pp. 369-378.

Verenich, S., Laari, A., Korhonen, S., Tuhkanen, T., Edelmann, K. and Kallas, J., 2001. Comparison of Ozonation and Wet Oxidation for the Destruction of Lipophilic Wood Extractives from Paper Mill Circulation Water. Ozone Science & Engineering, vol. 23, pp. 401 – 409.

Laari, A., Korhonen, S., Tuhkanen, T. ja Kallas, J., 2001. Hapetustekniikoiden käyttö metsäteollisuuden vesikiertojen sulkemisessa. Teoksessa: Edelman, K. (toim.), CACTUS Vähävetinen paperinvalmistus –teknologiaohjelman loppuraportti. TEKES, cd ja http://www. tekes.fi/julkaisut/cactus_loppu/

Korhonen, S., 2000. Ozone-based Treatments of Process Waters and Effluents in the Pulp and Paper Industry. Diss. Tampere University of Technology Publications 315. 56 p + app.

Korhonen, S., Metsärinne, S. and Tuhkanen, T., 2000. Removal of Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) from Pulp Mill Effluents by Ozonation. Ozone Science & Engineering, vol. 22, no 3, pp. 279 - 286.

Korhonen, S. and Tuhkanen, T., 2000. Ozone as a Biocide in Paper Machine Recycled White Water. Tappi Journal, vol. 83, no. 5, p. 75.

Korhonen, S. and Tuhkanen, T., 2000. Effects of Ozone on Resin Acids in Thermomechanical Pulp and Paper Mill Circulation Waters. Ozone Science & Engineering, vol. 22, no. 6, pp. 575 - 584.

Laari, A., Korhonen, S., Tuhkanen, T. and Kallas, J., 2000. Selective Removal of Lipophilic Wood Extractives from Pulp Mill Water Circulations by Ozonation. Ozone Science & Engineering, vol. 22, no. 6, pp. 585 - 605.

 

Ammatilliset

Näreaho, S. ja Päällysaho, S., 2020. Tutkimustietovaranto avaa tiedettä ja tutkimusta. @SeAMK-verkkolehti (30.6.2020) Rinnakkaistallenne: Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (30.6.2020)

Päällysaho, S. ja Näreaho, S., 2020. Avoimesta TKI:sta avoimeen oppimiseen. @SeAMK-verkkolehti (25.6.2020)

Näreaho, S., Lahtinen, H. ja Lahti, P., 2018. 3AMK:n yhteiset avoimuuden lupaukset ja periaatteet: Viisaalla avoimuudella vaikuttavuutta, tehokkuutta ja yhteiskunnallista hyötyä. Kreodi, ammattikorkeakoulukirjastojen verkkolehti (11.6.2018)

Kettunen, J., Kärki, A., Näreaho, S. ja Päällysaho, S., 2018. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset – Tekijän ja ohjaajan apu. UAS Journal 2/2018

 

Blogipostaukset

Näreaho, S. ja Koiranen, J., 2020. Minkälainen tutkimusaineisto kannattaisi tallentaa uudelleenkäyttöä varten? Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (1.10.2020) 

Näreaho, S. ja Päällysaho, S., 2020. Kannattaisiko minunkin ottaa käyttöön ORCiD-tunniste? Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (1.9.2020)

Kettunen, J., Härmä, A. ja Näreaho, S., 2020. Tutkittavan suostumus ja opinnäytetyö. Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (16.4.2020)

Kettunen, J. ja Näreaho, S., 2019. Onko tutkimuksesi kohteena ihminen? Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (5.6.2019)

Päällysaho, S. ja Näreaho, S., 2018. Hanketulokset kaikkien käyttöön. Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (18.12.2018)

Näreaho, S., Jussila-Suokas, J., Konttinen, J., Väkeväinen, K. ja Gröhn, S., 2018. Metropolian TKI-toiminnan arviointi. Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (3.10.2018)

Näreaho, S., Lahtinen, H. ja Lahti, P., 2018. Ammattikorkeakoulujen avoimuudella vaikuttavuutta, tehokkutta ja yhteiskunnallista hyötyä. Tikissä - Metropolian TKI-toiminnan blogi (24.4.2018)

Jäsenyydet

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Luottamus- ja edustustehtävät

  • Tietosuojavaltuutetun toimisto, UNIFI, Arene ja Tulanet: Tutkimuksen tietosuoja -ryhmä
  • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n TKI-valiokunta
  • Ammattikorkeakoulujen TKI-johdon verkosto (varapj.)
  • KoTuNet – Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyöverkosto
  • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) koordinaatioryhmä

Samankaltaisia profiileja osaamisen perusteella