Vastuut ja tehtävät

  • suomen kielen ja viestinnän AMK- ja YAMK-opetus
  • opinnäytetöiden tekstinohjaus
  • Metropolian julkaisutoiminnan tukeminen
  • julkaisujen kielentarkastus
  • blogien toimituskuntatyöskentely: Geroblogi, Rehablogi

Julkaisut

JULKAISUT, TIETEELLISET JA MUUT

2023

Kenen sanoja käytät? Hiiltä ja timanttia -blogi. Metropolia AMK.

Hyvä lause ja kielen taju – asiatekstin kirjoittaja hyötyy kaunokirjallisuudesta. Hiiltä ja timanttia -blogi. Metropolia AMK.

Lähteiden käyttäminen on tärkeä osa asiantuntijan kirjoitus- ja lukutaitoa. Yhdessä Anna Hermiön ja Maija Merimaan kanssa. E-signals. Haaga-Helia.

2022

"Kuuletko meitä, Maija?” Onnistuneen etätapaamisen askelmerkkejä. Hiiltä ja timanttia -blogi. Metropolia AMK.

Lähdeviitteiden monet roolit. Yhdessä Maija Merimaan ja Anna Hermiön kanssa. Laurea Journal.

Rakkaudesta lajiin. Romaani. Kustannus Aarni.

Korkeakouluopiskelijat julkaisemaan! Hiiltä ja timanttia -blogi. Metropolia AMK.

Kumppani, ylivääpeli, kapellimestari vai valmentaja? Kuinka toimitat onnistuneesti artikkelikokoelman. Hiiltä ja timanttia -blogi. Metropolia AMK.

2021

Ulla Vehkaperä, Marianne Roivas & Riikka Wallin (toim.). Tuettu keikkatyö. Metropolia AMK.

Viestintä tiedon ja vuorovaikutuksen solmukohtana. Artikkeli Sirkka Rousun kanssa teoksessa Lähijohtaminen sosiaalialalla. Metropolia AMK.

Kirjoita onnistunut asiantuntija-artikkeli! Hiiltä ja timanttia -blogi 1.3.2021. Metropolia AMK.

2020

Stenberg, Heidi, Antikainen, Marika, Lintala, Eeva & Roivas, Marianne (toim.). Yhdessä kohti osaajien Suomea. Metropolia AMK.

Miesten vuoro. Yksi kirjoittajista. Toim. Jukka Oksanen & Riikka Wallin. Verkkojulkaisu. Metropolia AMK.

Taistelutahtoinen, sapenkarvainen romantikko. Kirja-arvostelu. Avain 17 (1). Kirjallisuudentutkijain Seura.

Lumme, Riitta, Lankinen, Iira, Puhakka, Hannu, Roivas, Marianne & Vehkaperä, Ulla (toim.). Verkkopainotteinen terveysalan korkeakoulutus. Metropolia AMK.

Kirjoita hyvä ohjeteksti! Rehablogi 22.12.2020. Metropolia AMK.

2019

Raisa Varsta & Marianne Roivas (toim.). Uudistuva johtajuus. Systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen toimintamalli. Metropolia AMK.

Kenen kielellä kirjoitat? Rehablogi. Metropolia AMK.

Ulla Vehkaperä & Marianne Roivas (toim.). Opiskelijat mukaan yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin. Metropolia AMK. 

2018                

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen − satsaa viestintään! Rehablogi. Metropolia AMK.

2017               

Suuri suomalainen ratsastuskirja. Jutta Koivula & Marko Björs. Artikkeli yhdessä Jutta Koivulan kanssa. Readme.fi.

Tuula Mikkola & Marianne Roivas (toim.). Mielekästä arkea Myllypuroon. Metropolia AMK.

Mikkola, Tuula & Roivas, Marianne (toim.). Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä. Metropolia AMK.

2015                

Toini Harra & Marianne Roivas (toim.). Kuntoutuksen koulutuksen päivät 2014. Metropolia AMK.

2014                

Anneli Sarajärvi & Marianne Roivas (toim.). Työelämä ja oppiminen. Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen. Metropolia AMK.

2013                

Kenelle jalkapallo kuuluu? Teoksessa Työväki ja liikunta. Väki Voimakas 2013. Työväentutkimuksen seuran vuosikirja.

Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Oppikirja. Marianne Roivas & Anna Liisa Karjalainen. Edita.

Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.). Innostu ja innovoi. Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin. Metropolia AMK.

2012                

Kasvatuslaitos talleilla. Väitöskirjan kirja-arvostelu. Hiidenkivi 1/2012.

Riitta Konkola, Vesa Taatila, Liisa Salo & Marianne Roivas (toim.). Katse tulevaisuuteen. Metropolia AMK.

2010                

Autenttisuutta etsimässä. 1990-luvun englantilaisessa jalkapallokirjoituksessa merkityksellistetään luokkaa ja sukupuolta. Kulttuurintutkimus 2/2010.

Miten jalkapalloa kirjoitetaan? 1990-luvun englantilainen jalkapallokirjoitus merkityksellistää jalkapalloa luokan ja sukupuolen kontekstissa. Lektio. Kulttuurintutkimus 1/2010.

2009                

Jalkapalloa kirjoittamassa. Jalkapallon merkityksiä uudessa englantilaisessa jalkapallokirjoituksessa. Joensuun yliopiston Humanistisen tiedekunnan julkaisuja 56. Väitöskirja. Joensuun yliopisto.

Elisa Mäkinen, Maria Kruus-Niemelä & Marianne Roivas (toim.). Ikäihmisen hyvä elämä. Ympäristön merkitys vanhustenkeskuksessa. Metropolia AMK.

Elisa Mäkinen & Marianne Roivas (toim.). Jotta jokaisella olisi hyvä. Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus. Metropolia AMK.

2007                

Uusi jalkapallokirjoitus ja brittiläisen jalkapallokulttuurin murros. Teoksessa Kuningaspelin kentät. Hannu Itkonen & Arto Nevala (toim.). Gaudeamus.

2005                

Karhunhampaan kantaja. Ilmari Kianto, kapinoiva klassikko. Toim. Marianne Roivas. Kianto-instituutti-projekti.

Kiannon kehät. Ilmari Kiannon jalanjäljillä Suomussalmella ja Vienan Karjalassa. Toim. ja yhdessä Helinä Romppasen kanssa, kirj. Marianne Roivas. Kianto-instituutti-projekti.

2004                

Jalkapallo ja sen katsojat mediassa. Teoksessa Kulttuurinen sisältötuotanto? Toim. Jari Kupiainen & Katja Laitinen. Edita.

Ilmari Kianto Vienan Karjalassa. Toim. Marianne Roivas. Kianto-instituutti-projekti.

2003                

Risto Turunen & Marianne Roivas (toim.). Mikä ero. Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirjallisia sukupuolia. Sukupuolen näkökulma kirjallisuudentutkimuksessa (yhdessä Jopi Nymanin kanssa). Teoksessa Mikä ero. Risto Turunen & Marianne Roivas (toim.). Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Risto Turunen & Marianne Roivas (toim.). Työväenluokan soturit. Maskuliinisuus ja luokkasamastuminen John Kingin The Football Factoryssa. Teoksessa Mikä ero. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2001                

Nykynaisen ja nykymiehen jäljillä. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 54.  Kirjallisuudentutkijain Seura.

Isänmurha, naisdekkari ja muita jännityksen aiheita. Dekkariseminaari yliopistolla. Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 9/2001.

Kiinnostuksen kohteet

Tieteellinen ja ammatillinen viestintä, viestinnän opetus, julkaisutoiminta