Päivitetty 16.12.2020
Marianne Roivas

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4000, 00079 Metropolia

Kampus:

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Näytä kartalla

Vastuut ja tehtävät

  • suomen kielen ja viestinnän AMK- ja YAMK-opetus
  • opinnäytetöiden tekstinohjaus
  • Metropolian julkaisutoiminnan tukeminen
  • julkaisujen kielentarkastus
  • blogien toimituskuntatyöskentely: Geroblogi, Rehablogi, Hippa-hankkeen blogi

Julkaisut

JULKAISUT, TIETEELLISET JA MUUT

2020

Stenberg, Heidi, Antikainen, Marika, Lintala, Eeva & Roivas, Marianne (toim.). Yhdessä kohti osaajien Suomea – oivalluksia maahanmuuton vastuukorkeakoulutoiminnasta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Miesten vuoro. Yksi kirjoittajista. Toim. Jukka Oksanen & Riikka Wallin. Verkkojulkaisu. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Taistelutahtoinen, sapenkarvainen romantikko. Kirja-arvostelu. Avain 17 (1). Kirjallisuudentutkijain Seura.

Vehkaperä, Ulla & Roivas, Marianne.
Opiskelijana verkkopainotteisessa terveysalan koulutuksessa. Teoksessa Verkkopainotteinen terveysalan korkeakoulutus. Lumme, Riitta, Lankinen Iira, Puhakka Hannu, Roivas Marianne, Vehkaperä Ulla (toim.). Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lumme, Riitta, Lankinen, Iira, Puhakka, Hannu, Roivas, Marianne & Vehkaperä, Ulla (toim.). Verkkopainotteinen terveysalan korkeakoulutus. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2019

Raisa Varsta & Marianne Roivas (toim.). Uudistuva johtajuus. Systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen toimintamalli. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kenen kielellä kirjoitat? Blogikirjoitus. Rehablogi 16.9.2019. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Ulla Vehkaperä & Marianne Roivas (toim.). Opiskelijat mukaan yrittäjyyteen ja omistajanvaihdoksiin. Korkeakoulun tehtäviä ja mahdollisuuksia. Metropolia Ammattikorkeakoulu. 

2018                

Sosiaali- ja terveysalan ammattilainen − satsaa viestintään! Blogikirjoitus. Rehablogi 19.6.2018. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2017               

Suuri suomalainen ratsastuskirja. Jutta Koivula & Marko Björs. Artikkeli yhdessä Jutta Koivulan kanssa. Helsinki: Readme.fi.

Tuula Mikkola & Marianne Roivas (toim.). Mielekästä arkea Myllypuroon. Kokemuksia Työste-hankkeen alkutaipaleelta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Mikkola, Tuula & Roivas, Marianne (toim.). Työelämävalmiuksia alueellista hyvinvointia kehittämällä. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2015                

Toini Harra & Marianne Roivas (toim.). Kuntoutuksen koulutuksen päivät 2014. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2014                

Anneli Sarajärvi & Marianne Roivas (toim.). Työelämä ja oppiminen. Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen. Metropolia Ammattikorkeakoulun.

2013                

Kenelle jalkapallo kuuluu? Teoksessa Työväki ja liikunta. Väki Voimakas 2013. Työväentutkimuksen seuran vuosikirja. Toim. Erkki Vasara.

Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Marianne Roivas & Anna Liisa Karjalainen. Helsinki: Edita.

Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.). Innostu ja innovoi. Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2012                

Kasvatuslaitos talleilla. Väitöskirjan kirja-arvostelu. Hiidenkivi 1/2012.

Riitta Konkola, Vesa Taatila, Liisa Salo & Marianne Roivas (toim.). Katse tulevaisuuteen. Yksi Metropolia – monta kampusta. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2010                

Autenttisuutta etsimässä. 1990-luvun englantilaisessa jalkapallokirjoituksessa merkityksellistetään luokkaa ja sukupuolta. Kulttuurintutkimus 2/2010.

Miten jalkapalloa kirjoitetaan? 1990-luvun englantilainen jalkapallokirjoitus merkityksellistää jalkapalloa luokan ja sukupuolen kontekstissa. Lektio. Kulttuurintutkimus 1/2010.

2009                

Jalkapalloa kirjoittamassa. Jalkapallon merkityksiä uudessa englantilaisessa jalkapallokirjoituksessa. Joensuun yliopiston Humanistisen tiedekunnan julkaisuja 56. Väitöskirja. Joensuun yliopisto.

Elisa Mäkinen, Maria Kruus-Niemelä & Marianne Roivas (toim.). Ikäihmisen hyvä elämä. Ympäristön merkitys vanhustenkeskuksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Elisa Mäkinen & Marianne Roivas (toim.). Jotta jokaisella olisi hyvä. Voimavaroja vahvistava vanhustenkeskus. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

2007                

Uusi jalkapallokirjoitus ja brittiläisen jalkapallokulttuurin murros. Teoksessa Kuningaspelin kentät. Hannu Itkonen & Arto Nevala (toim.). Helsinki: Gaudeamus.

2005                

Karhunhampaan kantaja. Ilmari Kianto, kapinoiva klassikko. Toim. Marianne Roivas. Suomussalmi: Kianto-instituutti-projekti.

Kiannon kehät. Ilmari Kiannon jalanjäljillä Suomussalmella ja Vienan Karjalassa. Toim. ja yhdessä Helinä Romppasen kanssa, kirj. Marianne Roivas. Suomussalmi: Kianto-instituutti-projekti.

2004                

Jalkapallo ja sen katsojat mediassa. Teoksessa Kulttuurinen sisältötuotanto? Toim. Jari Kupiainen & Katja Laitinen. Helsinki: Edita.

Ilmari Kianto Vienan Karjalassa. Toim. Marianne Roivas. Suomussalmi: Kianto-instituutti-projekti.

2003                

Risto Turunen & Marianne Roivas (toim.). Mikä ero. Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kirjallisia sukupuolia. Sukupuolen näkökulma kirjallisuudentutkimuksessa (yhdessä Jopi Nymanin kanssa). Teoksessa Mikä ero. Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Risto Turunen & Marianne Roivas (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Risto Turunen & Marianne Roivas (toim.). Työväenluokan soturit. Maskuliinisuus ja luokkasamastuminen John Kingin The Football Factoryssa. Teoksessa Mikä ero. Kaksikymmentä kirjoitusta yhteiskunnasta, kulttuurista ja sukupuolesta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

2001                

Nykynaisen ja nykymiehen jäljillä. Kirja-arvostelu. Kohti ymmärtävää dialogia. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 54.  Helsinki: Kirjallisuudentutkijain seura.

Isänmurha, naisdekkari ja muita jännityksen aiheita. Dekkariseminaari yliopistolla. Sanansaattaja Joensuun yliopistosta 9/2001.

Kiinnostuksen kohteet

Tieteellinen ja ammatillinen viestintä, viestinnän opetus, julkaisutoiminta