Päivitetty 26.04.2023

Raili Honkanen-Korhonen

Lehtori

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Musiikin tutkinto-ohjelma, pedagogiikka, tutorointi ja Yhdessä-, ja Eloisa- hankkeiden asiantuntijatehtävät
Raili Honkanen-Korhonen

Ota yhteyttä

Vastuut ja tehtävät

Minun vastuualueinani ovat 

  • Pedaogisten opintojen koordinointi

  • Tutorointi

Projektit

Hankkeet joissa olen mukana:

Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi

http://Yhdessä - osallistavalla johtamisella innostavaksi yhteisöksi

Eloisa - Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä

https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/eloisa

 

 

Kiinnostuksen kohteet

Hyvinvointi, oppiminen, vuorovaikutus