Päivitetty 10.01.2023

Susanna Mesiä

Lehtori

Musiikin tohtori

Pop & Jazz laulunopettaja

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Olen muusikko, musiikin opettaja ja tutkija sekä yrittäjyys- ja työelämäopettaja musiikin tutkinto-ohjelmassa.
Susanna Mesiä

Ota yhteyttä

Vastuut ja tehtävät

Pop/jazzlaulun opetus

Pedagogiikan opetus

YAMK opetus

Opinnäytetöiden ohjaus (AMK ja YAMK)

Yhtyeopetus

Projektit

Oiva-hanke

Kielitaito

Suomi: Äidinkieli Englanti: Erinomainen Ruotsi: Keskinkertainen

Julkaisut

Mesiä, S. (2019). Developing Expertise of Popular Music and Jazz Vocal Pedagogy Through Professional Conversations: A collaborative project among teachers in Nordic countries’ higher music education. Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki. Studia Musica. Doctoral Dissertation. 223 pages.

Mesiä, S. 2016. Pop/jazz -laulun opettaminen Pohjoismaisissa korkeakouluissa: Opettajien verkosto jakamassa kokemuksiaan päivittäisestä työstään. Laulupedagogit ry.

Mesiä, S. & Ribaldini, P. 2015. Heavy Metal Vocals: a terminology compendium. Modern Heavy Metal: Markets, Practices and Cultures, International Academic Conference, Conference proceedings.

Susanna Mesiä Trad. (äänite)

Verkostot

VoCon network of popular music and jazz vocal teachers

Jäsenyydet

Laulupedagogit ry

Kiinnostuksen kohteet

Erityisosaamistani ovat populaarimusiikin ja jazzin laulaminen, yhtyeohjaupedagogiikka, bändiohjaus, opinnäytetöiden ohjaus ja hanketoiminta sekä musiikkialan yrittäjyys- ja työelämäopetus. Opetan sekä AMK- että YAMK-tutkinnoissa.

Esiinnyn sekä laulajana että muusikkona enkä rajaa itseäni tyylillisesti. Inspiraation tullessa sävellän, sanoitan ja sovitan omaa musiikkia.

Väitöskirjani (2019) käsitteli pohjoismaisten korkeakoulujen pop/jazzlaulun opettajien ammatillista kehittymistä ja pedagogisesta ajattelua.

susannamesia.weebly.com