Päivitetty 17.03.2022

Laura Huhtinen-Hilden

Yliopettaja

FT, MuM, musiikkiterapeutti

Kulttuuripalvelut ja musiikki

Yliopettaja, tutkija, pääainevastaava, varhaisiän musiikkikasvatus, taiteen soveltava käyttö. Tutkintovastaava Master's Creativity and Arts in Social and Health Fields
Laura Huhtinen-Hilden

Ota yhteyttä

Puhelin:

Postiosoite:

PL 4072, 00079 Metropolia

Kampus:

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Näytä kartalla

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Työnohjaaja (STOry), Nepsy-ohjaaja

Julkaisut

Tärkeimmät tutkimusjulkaisut sekä oppikirjajulkaisut:

·         Huhtinen-Hildén, L. & Isola, A-M. (2019). Reconstructing life narratives through creativity in social work. Cogent Social Sciences, 5:1, DOI: 10.1080/23311886.2019.1606974

·         Huhtinen-Hildén, L. & Isola, A-M. (2019). Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia. Tutkimuksesta tiiviisti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavana muodossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-329-8

·         Huhtinen-Hildén, L. (2019). Elämän ja arjen musiikkia- musiikillisen ilmaisun monia mahdollisuuksia. Teoksessa: A. Karjalainen (Toim.) Luovan toiminnan työtavat. Jyväskylä: PS- kustannus, 21-55.

·         Huhtinen-Hildén, L. & Pitt, J. (2018). Taking a Learner-centred Approach to Music Education - Pedagogical Pathways. Abingdon: Routledge.

·         Huhtinen-Hildén, L., Puustelli-Pitkänen, A., Strandman, P. & Ala-Nikkola, E. (2017). Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä. Tutkimusraportti. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Saatavana muodossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-012-0

·         Huhtinen-Hildén. L. (2014). Perspectives on professional use of arts and arts-based methods in elderly care. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, DOI: 10.1080/17533015.2014.880726.

·         Huhtinen-Hildén, L. & Björk, C. (2013). Musiikin opettamisen ammattilaiseksi. Koulutus reflektiivisenä muutosprosessina. Teoksessa M-L. Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (toim.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. Helsinki: PS-kustannus, 20-37.

·         Huhtinen-Hildén, L. (2012). Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja.  [Towards sensitive music teaching. Pathways to becoming a professional music educator.] Jyväskylä studies in humanities 180. Jyväskylän yliopisto.

 

·         Elwick A, Osgood J, Burnard P, Huhtinen-Hilden L, & Pitt J (forthcoming), Young children's experiences of music and soundings in museum spaces: lessons, trends and turns from literature, Journal of Early Childhood Research.

·         Burnard, P., Osgood, J., Huhtinen-Hildén, L., Elwick, A., Pitt, J., Blake, J. & Jasilek, S. (2018). Museums as Spaces for Early Childhood Music-Making ~ A Mapping Exercise ~ MUSICEUM. University of Cambridge.

Kiinnostuksen kohteet

Olen kiinnostunut oppijalähtöisen musiikkikasvatuksen kehittämisestä, luovasta ryhmätoiminnasta ja taiteen soveltavasta käytöstä ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä.