Päivitetty 05.04.2023

Laura Huhtinen-Hilden

Yliopettaja

FT, MuM, musiikkiterapeutti

Kulttuuripalvelut ja musiikki

FT, MuM; Yliopettaja, musiikkipedagogiikka ja kulttuurihyvinvointi; vastaava tutkija CuWeRE, tutkintovastaava Master's Creativity and Arts in Social and Health Fields
Laura Huhtinen-Hilden

Ota yhteyttä

Muut tutkinnot, sertifikaatit ja koulutukset

Työnohjaaja (STOry), Nepsy-ohjaaja

Julkaisut

Tärkeimmät tutkimusjulkaisut sekä oppikirjajulkaisut:

·         Huhtinen-Hildén, L. & Isola, A-M. (2019). Reconstructing life narratives through creativity in social work. Cogent Social Sciences, 5:1, DOI: 10.1080/23311886.2019.1606974

·         Huhtinen-Hildén, L. & Isola, A-M. (2019). Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia. Tutkimuksesta tiiviisti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavana muodossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-329-8

·         Huhtinen-Hildén, L. (2019). Elämän ja arjen musiikkia- musiikillisen ilmaisun monia mahdollisuuksia. Teoksessa: A. Karjalainen (Toim.) Luovan toiminnan työtavat. Jyväskylä: PS- kustannus, 21-55.

·         Huhtinen-Hildén, L. & Pitt, J. (2018). Taking a Learner-centred Approach to Music Education - Pedagogical Pathways. Abingdon: Routledge.

·         Huhtinen-Hildén, L., Puustelli-Pitkänen, A., Strandman, P. & Ala-Nikkola, E. (2017). Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisyyden edistäjänä. Tutkimusraportti. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. Saatavana muodossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-012-0

·         Huhtinen-Hildén. L. (2014). Perspectives on professional use of arts and arts-based methods in elderly care. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, DOI: 10.1080/17533015.2014.880726.

·         Huhtinen-Hildén, L. & Björk, C. (2013). Musiikin opettamisen ammattilaiseksi. Koulutus reflektiivisenä muutosprosessina. Teoksessa M-L. Juntunen, H. Nikkanen & H. Westerlund (toim.) Musiikkikasvattaja. Kohti reflektiivistä käytäntöä. Helsinki: PS-kustannus, 20-37.

·         Huhtinen-Hildén, L. (2012). Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja.  [Towards sensitive music teaching. Pathways to becoming a professional music educator.] Jyväskylä studies in humanities 180. Jyväskylän yliopisto.

 

·         Elwick A, Osgood J, Burnard P, Huhtinen-Hilden L, & Pitt J (forthcoming), Young children's experiences of music and soundings in museum spaces: lessons, trends and turns from literature, Journal of Early Childhood Research.

·         Burnard, P., Osgood, J., Huhtinen-Hildén, L., Elwick, A., Pitt, J., Blake, J. & Jasilek, S. (2018). Museums as Spaces for Early Childhood Music-Making ~ A Mapping Exercise ~ MUSICEUM. University of Cambridge.

Kiinnostuksen kohteet

Olen kiinnostunut kulttuurihyvinvoinnin edistämisestä yhteiskunnassa. Kestävävät elämäntavat edellyttävät hyvinvoinnin rakentamista aineettomien resurssien varaan ja siksi on löydettävä ihmisiä yhteen tuovia ja elämän merkityksellisyyteen kiinnittäviä keinoja. Tällaisia ovat luovuuteen ja taidetoimintaan littyvä ilmaisu, vuorovaikutus ja kokemukset.